Všeobecné požadavky na opláštění výtahových šachet

Z hlediska stavebních předpisů musí opláštění výtahových šachet splňovat následující požadavky:

 • Mechanická
  odolnost
 • Požární
  bezpečnost
 • Hygiena,
  ochrana zdraví
 • Bezpečnost
  při užívání
 • Ochrana
  proti hluku
 • Úspora
  energie
piktogram

Mechanická odolnost a stabilita

Řešení Fermacell
 • Zatížitelnost: výtahové šachty jsou vystaveny obzvlášť vysokému mechanickému zatížení (rázové zatížení z osob nebo předmětů)
 • Charakteristické vlastnosti sádrovláknitých desek FERMACELL jsou definovány v Evropském technickém schválení ETA -03/0050
 • Zkouška mechanické pevnosti dle ČSN EN 81-20:2015 (Inspekční certifikát I-63-0126/16/ZZ/T)
 • Desky ztužují ve vodorovném směru konstrukci výtahové šachty
 • Sádrovláknité desky FEMACELL mají zatřídění dle ČSN EN 13 501-1 A2 – s1 d0
Mechanická odolnost Fermacell 

Inspekční cert. dle ČSN EN 81-20

Mechanická odolnost Fermacell

Opláštění výtahové šachty - výkres

Opláštění výtahové šachty - výkres

 
piktogram

Požární bezpečnost

Řešení Fermacell
 • Sádrovláknité desky FEMACELL mají zatřídění dle ČSN EN 13 501-1 A2 – s1 d0
 • Výtahové šachty opláštěné deskami FERMACELL vykazují požární odolnost od EI 15 DP1– EI 90 DP1
  EI 15 DP1 konstrukce 3 S 11
  EI 30 DP1 konstrukce 3 S 12
  EI 60 DP1 konstrukce 3 S 21
  EI 90 DP1 konstrukce 3 S 21
 • Požadavky na požární ochranu jsou dány dle ČSN 730802 (v závislosti na výšce objektu a délkách únikových cest)
Požární odolnost Fermacell
piktogram

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Řešení Fermacell
 • Požadavky jsou doloženy Evropském technickém schválení ETA -03/0050
 • sádrovláknité desky FERMACELL splňují požadavky na stavební biologii (viz certifikáty)
 • desky jsou zdravotně nezávadné, skládají se ze sádry, recyklovaných papírových vláken a vody
 • desky mají schopnost regulace vlhkosti ve stavbách a tím přispívají zdravému bydlení

ECO Certifikát
ECO Certifikát pro sádrovláknité desky Fermacell
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Bezpečnost při užívání

Řešení Fermacell
 • Zatížitelnost: výtahové šachty jsou vystaveny obzvlášť vysokému mechanickému zatížení (rázové zatížení z osob nebo předmětů)
 • Charakteristické vlastnosti sádrovláknitých desek FERMACELL jsou definovány v Evropském technickém schválení ETA -03/0050
 • Desky ztužují ve vodorovném směru konstrukci výtahové šachty
 • Sádrovláknité desky FEMACELL mají zatřídění dle ČSN EN 13 501-1 A2 – s1 d0
 • Požadavky jsou doloženy Evropském technickém schválení ETA -03/0050
 • Zkouška mechanické pevnosti dle ČSN EN 81-20:2015 (Inspekční certifikát I-63-0126/16/ZZ/T)
Mechanická odolnost Fermacell

ECO certifikát
piktogram

Ochrana proti hluku

Řešení Fermacell
 • akustické zkoušky dle Evropských norem (viz Konstrukce stěn, stropů a podlah FERMACELL)
 • doporučené detaily a provedení v Akustickém katalogu konstrukcí FERMACELL
 • rozsáhlá řada zkoušek, certifikátů a měření

Ochrana proti hluku

Úspora energie

Řešení Fermacell
 • dle požadavků na výtahové šachty, u interiérových výtahových šachet není relevantní
 • u exteriérových výtahových šachet možnost zateplení kontaktním zateplovacím systémem