Tepelná ochrana

K dispozici jsou pevné výpočtové hodnoty, nezbytné k tepelným a vlhkostním propočtům konstrukcí fermacell:

Sádrovláknitá deska fermacell:
Výpočtová hodnota tepelné vodivosti činí pro λR = 0,32 W/mK a součinitel difúzního odporu je μ = 13.

Deska fermacell Powerpanel HD:
Výpočtová hodnota tepelné vodivosti činí pro λR = 0,40 W/mK a součinitel difúzního odporu pro stavební desku vč. přezkoušeného systému výztuže spár a omítkového systému je μ = 40.

Sádrovláknité desky fermacell a desky fermacell Powerpanel HD jsou vzduchotěsné a větrotěsné. Rovněž styky desek lze klasifikovat jako vzduchotěsné a neprostupné pro vítr. To platí jak pro tupý spoj dvou desek na dřevěné stojce, tak i pro tmelenou či lepenou spáru, za níž žádný takový prvek není. Napojení stavebních dílů a montážní otvory (např. zásuvky) je nutno pečlivě utěsnit.

Podlahové prvky fermacell
Ke zvýšení tepelné izolace existují podlahové prvky fermacell - podle potřeby - s různou tloušťkou izolační vrstvy.