Technologický postup montáže opláštění výtahových šachet materiálem Fermacell

Popis konstrukce:

 • Kovová spodní konstrukce (rozteč a orientace dle požadavků)
  - Tenkostěnné profily
  - Válcované profily
 • Opláštění ze sádrovláknitých desek fermacell tl. 12,5 mm
  - Možnosti spár
       • Lepená
       • Desky do profilů (např. H profily)

Upozornění: Tmelená spára není přípustná. Používejte pouze desky s kolmou hranou (nikoliv s profilovanou TB), kterých spoje se budou lepit nebo vkládat do profilů. Spárovací tmel fermacell používejte pouze na dočištění lepené spáry a plochy desek pro další povrchovou úpravu.

Zpracování

Opláštění sádrovláknitými deskami fermacell

Sádrovláknité desky fermacell se připevňují na kovové profily do tloušťky plechu 0,7 mm rychlořeznými vruty fermacell bez předvrtávání.
Pro silnostěnné spodní konstrukce se používají rychlořezné vruty fermacell s vrtací špičkou.
Pro vrutování se osvědčily elektrické SDK šroubováky (jmenovité otáčky min. 4000 ot./min) nebo šroubovací nástavce pro běžné vrtačky.
Velká výhoda spočívá v tom,že sádrovláknité desky fermacell lze vrutovat už 10 mm od okraje desky, aniž by se odlomila hrana.
Desky fermacell musí být upevněny tak, aby v nich nedocházelo k pnutí. Proto se s vrutováním začíná buď od středu desky směrem ke krajům nebo od jednoho kraje k druhému. V žádném případě se nesmí nejdříve připevnit obvod desky a teprve potom střed. Při montáži je nutno dbát na to, aby deska doléhala ke spodní konstrukci.

Lepená spára

Desky fermacell se k sobě lepí výhradně spárovacím lepidlem fermacell. Jen tak bude dosaženo 100% spojení desek.
Pro lepení se používají originální hrany desek. U dořezů je nutné, aby řezaná hrana byla dokonale rovná, ideálně řezaná podle vodícího pravítka. První deska fermacell se připevní na spodní konstrukci a na její hranu se z kartuše pomocí speciální špičky (je součástí lepidla) vytlačí proužek spárovacího lepidla fermacell. Poté se přitlačí druhá deska fermacell. Důležité je, aby při sražení desek lepidlo celoplošně vyplnilo spáru (lepidlo je vidět ve na spáře).

DŮLEŽITÉ: Šířka spáry nesmí přesáhnout 1 mm.

Nanášení lepidla z 310 mm kartuše na hradu desky. Speciální špička slouží k přesnému nanesení lepidla na desky tl. 10 mm a 12,5 mm. U 15 mm a 18 mm desek je nutno oříznout špičku

V závislosti na okolní teplotě, po cca 18–36 hodinách, je lepidlo zcela vytvrzené. Housenka přebytečného lepidla se odstraní škrabkou na lepidlo fermacell, špachtlí nebo širokým dlátem.

 

Přiznaná spára

 

Alternativně lze spáry mezi sádrovláknitými deskami fermacell přiznat vsazením desek do ukončovacích plastových H profilů.

Dilatace

U montovaných svislých konstrukcí fermacell s lepenou spárou musí být dilatační spára každých 10m.

Dokončení lepené spáry

Na závěr se spáry a vruty přetmelí spárovacím tmelem nebo plošnou sádrovou stěrkou fermacell.

DŮLEŽITÉ: Bandážování lepeného spoje provedeného dle technologických předpisů Fermacell se neprovádí.

Další informace k zpracování sádrovláknitých desek fermacell najdete v aktuálním návodu na zpracování zde

Sádrovláknité desky v suché výstavbě - plánování a zpracování

Certifikované firmy


 Před montáží produktů fermacell doporučujeme absolvovat školení, kde se seznámíte s materiály fermacell a s jejich zpracováním. Na závěr obdržíte Osvědčení o absolvování školení montáže systémů fermacell v suché výstavbě.

 


Pokud montujete konstrukci s požadavky na požární odolnost je nutné, aby jste absolvovali certifikační školení podle vyhlášky MV 246/2001 Sb. o montáži protipožárních zařízení. Na závěr obdržíte Certifikát o absolvování školení montáže systémů suché výstavby fermacell dle vyhlášky MV s potvrzením od Cechu suché výstavby. Na toto školení se můžete přihlásit zde:

 

Termíny certifikačních školení Fermacell najdete zde