Fermacell Firepanel A1

Homogenní desky pro suchou stavbu složené ze sádry a papírových vláken, s přidanými nehořlavými vlákny, z výroby hydrofobizované.

  • Patří do nejvyšší evropské třídy reakce na oheň A1 ČSN EN 13501-1
  • Pro požární bezpečnost ještě odolnější a efektivnější než sádrovláknité desky fermacell
  • Jednoduchá a rychlá montáž
Základní informace
Základni informace o sádrovláknité desce Fermacell Firepanel A1
Technická data
Technická data desky Fermacell Firepanel A1
Brožura pdf
Informační brožura ke stažení
 

Technické informace

Formáty 10 mm 12,5 mm 15 mm
Plošná hmotnost ~ 12 kg/m2 ~ 15 kg/m2 ~ 18 kg/m2
150 x 100 cm   *  
200 x 125 cm * * *
Přířezy   Po dohodě  

Charakteristické hodnoty

Objemová hmotnost 1200 ± 50 kg/m3
Pevnost v ohybu > 5,8 N/mm2
Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,38 W/mK
Roztažení / Smrštění při změně rel. vlhkosti vzduchu o 30% (20°C) 0,25 mm/m
Ustálená vlhkost při rel. vlhkosti vzduchu 65% a teplotě vzduchu 20°C 1,3%
Hodnota pH 7 - 8

Informační brožura ke stažení