Seminář Dřevostavby-řešení závad

Pořadatel STUDIO AXIS, spol. s r.o. zve všechny zájemce o problematiku závad při realizaci dřevostaveb na odborný seminář připravený ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT. Seminář se koná v úterý 6. 10. 2009 od 9 do 13 hodin v moderním vzdělávacím centru Lisabonská 4, Praha 9 nedaleko stanice metra Českomoravská.

Program přednášek semináře DŘEVOSTAVBY - ŘEŠENÍ ZÁVAD:

 • ZÁVADY DŘEVOSTAVEB Z KONSTRUKČNÍHO HLEDISKA

  - Ing. Pavel Kubů - technický poradce Insowool s.r.o.:

  Hlavní zásady navrhování konstrukcí a staveb ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nová metodika hodnocení spolehlivosti a životnosti těchto konstrukcí a staveb. Vady konstrukcí způsobené podceněním projektové přípravy. Vady konstrukcí způsobené nevhodným prováděním staveb.

 • ZÁVADY DŘEVOSTAVEB Z TECHNOLOGICKÉHO HLEDISKA

  - Ing. Michal Pánek - Fakulta stavební ČVUT v Praze:

  Varianty technologií dřevostaveb. Opracování, výroba a spojování konstrukčních prvků. Montáže obalových plášťů. Mokré procesy v dřevostavbách. Nejčastější závady při provádění. Řízení a kontrola kvality dřevostaveb.

 • ZÁVADY DŘEVOSTAVEB Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA

  - Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze:

  Skladby obvodových plášťů z požárního hlediska. Požární odolnost dřevostaveb a jejich odstupové vzdálenosti. Řešení únikových cest s přihlédnutím na mezní vzdálenost nechráněných únikových cest. Vliv povrchových úprav vnějších plášťů na radiaci tepla.

 • ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA NAPADENÝCH BIOLOGICKÝMI DEGRADAČNÍMI ČINITELI (BAKTERIEMI A HOUBAMI)

  - Prof.Ing.Richard Wasserbauer, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze:

  Vliv inhalace bakterielního endotoxinu a vliv plísňových zárodků na vznik tzv. alergického zánětu plic, a také vliv inhalace plísňových toxinů, který přichází v úvahu především při bourání a rekonstrukci stavebních objektů. Návod na snížení rizik při práci v ovzduší zamořeném biologickými degradačními činiteli.

Více zde