Sádrovláknité desky fermacell

Homogenní desky pro suchou stavbu složené ze sádry a papírových vláken, z výroby hydrofobizované.

  • universální řešení požární bezpečnosti, ochrany proti hluku, statiky a vlhkosti
  • poskytují stabilitu a bezpečnost konstrukcí dřevostaveb
  • přispívají ke zdravému vnitřnímu prostředí budov
Základní informace
Technické informace, nosnost, zatížitelnost, atd..
Zpracování fermacell
Zpracování sádrovláknitých
desek
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství k deskám fermacell
Brožury PDF
Informační materiály ke stažení

Zpracování

Sádrovláknité desky fermacell můžete zpracovávat bez speciálních nástrojů nařezáváním, lámáním přes hranu, řezáním, frézováním, vrtáním. Na vnitřní konstrukci se pak sádrovláknité desky fermacell připevňují šrouby nebo sponkami. Spáry se zalepují nebo zakytují. Podrobné pokyny k postupu najdete v aktuálním Návodu ke zpracování.

Návod ke zpracování

1.Skladování a přeprava desek

Sádrovláknité desky fermacell se mají zásadně skladovat na rovném podkladu a v suchu. Zvlhlé desky se smějí zpracovávat až po vysušení. Na stavbě se desky přepravují tak, aby nedocházelo k poškození hran.

2. Nařezávání

Nařezávání a přiřezávání sádrovláknitých desek fermacell by se mělo provádět ve vyhovující pracovní výšce. Přiříznout desku přesně podle rozměrů není složité. Sádrovláknitá deska fermacell se nařízne na předem označeném místě s pomocí pravítka apod. nožem fermacell nebo řezačem desek.

3. Lámání

Desku položíme na stůl nebo na stoh desek tak, aby se naříznutá linie kryla s jeho hranou, přičemž větší část desky musí vždy ležet na stohu desek. Přesahující část ulomíme přes hranu. Nařezávat sádrovláknité desky fermacell z druhé strany není nutné.

4. Řezání ruční pilou

Dle vlastní volby můžete sádrovláknité desky fermacell řezat také pilou ocaskou ...

5. Řezání elektrickou pilou

... nebo elektrickou přímočarou pilou. Při použití ruční kotoučové pily se doporučuje mít odsávací zařízení nebo ruční kotoučovou pilu s regulací otáček. Pilové kotouče by měly být osazeny tvrdokovem. U výřezů tvaru úhlu se jedna strana zařízne pilou, druhá nařízne např. nožem a vylomí; u výřezů tvaru U se zaříznou obě strany, jedna strana se ještě nařízne a vylomí. Hrany sádrovláknitých desek fermacell se hladce hoblují pouze v případě, když jsou hrany desek vnějšími rohy nebo pohledovými hranami. Hrana lomu není nijak na škodu pozdějšímu spárování.

6. Oddělování různých materiálů

7. Upevňování desek na spodní dřevěnou konstrukci sponkami

Zvláštní výhodou je, že sádrovláknité desky fermacell lze šroubovat nebo sponkovat až k hraně (cca 10 mm) - a nezlomí se. Sponkování je jednoduché, rychlé a hospodárné. Při takovémto upevnění desek nesmí spodní konstrukce pružit. Eventuálně je třeba ji vůči podkladu rozepřít. Spodní konstrukce musí mít pro sádrovláknité desky fermacell dostatečný průřez. Uložení na hranách musí mít pro každou desku šířku alespoň 15 mm.

8. Šroubování na dřevěnou nebo kovovou spodní konstrukci

Na kovové spodní konstrukce se sádrovláknité desky fermacell upevňují přímo a bez předvrtání s použitím speciálních rychlořezných šroubů fermacell. Jiné druhy šroubů nejsou vhodné. K upevňování se v praxi osvědčily elektrické vrtací šroubováky (výkon cca 350 W, jmenovité otáčky 0 až 2000 ot./min) nebo šroubovací přípravky na obvyklých vrtačkách. Rychlořezné šrouby fermacell lze použít také k upevnění desek na dřevěnou spodní konstrukci.

9. Dodržujte šířku spár 1 x tloušťka desky

Šířka spár mezi sádrovláknitými deskami fermacell je ½ x tloušťka desky.

10. Spárovací tmel vysypte do vody (podle pokynu na obalu)

  • mísicí poměr: cca 1 kg tmelu do cca 0,6 l vody
  • nechte asi 2-5 minuty nasáknout
  • promíchejte dohladka (použití motorového mísidla může ovlivnit dobu tuhnutí)
  • když je hmota příliš řídká, přidejte tmel (tmel nemá padat ze lžíce držené svisle)
  • směs nutno zpracovat cca do 35 minut

Pozor!

Zatuhlé zbytky sádry zkracují podstatně dobu tuhnutí nové směsi ve stejné nádobě. Dodatečně nepřidávejte vodu. Tmel ztrácí na pevnosti.

11. Tmelení spár a šroubů

Tmelení se skládá z prvního tmelení a dotmelení (jemného finálního tmelení). Než začnete s jemným tmelením, musí být první tmelení již proschlé. Spáry desek se pomocí stěrky nebo špachtle zcela vyplní spárovacím tmelem fermacell a stáhnou. Zatmelí se rovněž zapuštěné spojovací prostředky a případná poškození. Případné nerovnosti se po vytvrdnutí prvního zatmelení hladce vybrousí (brusnou mřížkou nebo brusným papírem, zrnitost 60). Po smetení brusného prachu následuje jemné tmelení. 1 kg spárovacího tmelu fermacell lze zatmelit zhruba 7-8 běžných metrů spár a příslušných upevňovacích prostředků. To odpovídá při rozměru desek 150 x 100 cm cca 0,2 0,2 kg/m2. Jedno balení spárovacího tmelu fermacell (5 kg) stačí na cca 25 m2 plochy stěn. U desek ve výši místnosti činí potřeba spárovacího tmelu asi 0,1 kg/m2.

Další zpracování:

Povrch sádrovláknité desky fermacell můžete zpracovávat různým způsobem: natírat obvyklými barvami, např. latexem, disperzními barvami, nátěrovými pigmentovými hmotami, lze na ně lepit tapety všech druhů, nanášet tenké vrstvy omítek (postupujte podle návodu ke zpracování) či lepid obkládačky. Na fermacell lze bez problému na tenkovrstvý způsob klást všechny desky z keramického materiálu a z umělé hmoty. Pokud plánujete nanést na sádrovláknité desky fermacell tenkou vrstvu omítky (max. 4 mm), je nutné zatmelené spáry dodatečně vyztužit armovací páskou fermacell. U nátěrů je možno u sádrovláknitých desek fermacell používat všechny barvy, jež jsou v obchodech, např. latexové, disperzní barvy nebo nátěrové pigmentové plochy. V zásadě se dává přednost výrobkům s nízkým obsahem vody. . Všechny druhy tapet - vč. tapet s hrubými vlákny - lze lepit pomocí obvyklého lepidla na tapety - základní nátěr pod tapetami je zbytečný. U silných tapet, např. z vinylu, se musí používat lepidlo s nízkým obsahem vody. Jemný tmel fermacell připravený k použití lze bez dlouhých příprav používat rovnou z vědra, v němž je dodáván.

Návod ke zpracování