Protipožární deska AESTUVER

Protipožární deska AESTUVERProtipožární desky AESTUVER jsou cementem pojené desky z lehčeného betonu vyztužené skelnými vlákny, určené k vysoce kvalitní požární ochraně.

 
 • Řešení požární ochrany pro stěny/stropy, obklady sloupů/nosníků, elektrotechniku a vzduchotechniku, jakož i speciální konstrukce
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům – Odolnost proti mrazu – Odolnost proti vodě. Řešení požární ochrany pro prostředí s vysokými klimatickými nároky na stavební konstrukce
 • Estetický povrch – Hladký povrch materiálu umožňuje dobré přilnavé spojení s lepidly a povrchovými úpravami

Ke stažení

Produktový datový list Protipožární deska AESTUVER
Evropské technické schválení Protipožární deska AESTUVER
Protipožární deska AESTUVER – návod na zpracování

 • Technické údaje

  Objemová hmotnost ρk (za sucha) cca 640 – cca 950 kg/m3
  Pevnost v tahu za ohybu (podle EN 12467 ± 10 %) 1)3,5 N/mm²
  Faktor difúzního odporu μ (dle EN ISO 12572) 1)cca 54
  Součinitel tepelné vodivosti λR (dle DIN EN 12667) 1)cca 0,21 W/mK
  Měrná tepelná kapacita ccca 0,9 kJ/kgK
  Roztažení/smrštění při změně rel. vlhkosti vzduchu o 30 % (20 °C) (dle EN 318) ± 0,1 %
  Ustálená vlhkost při 65 % rel. vlhkosti vzduchua teplotě vzduchu 20 °C (dle DIN EN ISO 12570)cca 7 hmotnostních %
  Pevnost v tlaku (dle EN 789) 1) cca 9 N/mm²
  Alkalita (hodnota pH)cca 12
  Modul pružnosti v ohybu (po vzoru EN 12467 ± 10 %) 1)3 000 N/mm²
  Kategorie použití s ohledem na určení (dle ETAG 018-1)Typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  Kategorie použití s ohledem na povětrnostní vlivy (dle ETAG 018-1)Typ Z1, Z2, Y, X

  1) Hodnota je deklarovaná pro desku o tloušťce 20 mm | Data k dalším tloušťkám desek jsou dostupná na vyžádání.

 • Osvědčení

  Evropské technické schválení ETA 11/0458
  Třída reakce na oheň (dle ČSN EN 13501-1)nehořlavá, A1
  IMO FTPC part 1 nehořlavá
  Klasifikace třídy reakce na oheňnárodní / mezinárodní
 • Rozměrové tolerance při ustálené vlhkosti pro standardní formáty desek

  Délka, šířka± 1 mm
  Diagonální diference≤ 2 mm
  Tloušťka± 1 mm