Přednáškový seriál o suché výstavbě

Cech suché výstavby ČR pro členy ČKAIT (i nečleny) zajistil v rámci akreditovaných vzdělávacích programů „Přednáškový seriál o suché výstavbě„ se zaměřením zejména pro projektanty.

Témata 2 odpoledních přednášek jsou:

  1. Optimalizace navrhování konstrukcí suché stavby (příp. Hlavní zásady projektování konstrukcí suché výstavby)

    Anotace: Projektování konstrukcí suché stavby. Správný výběr a optimalizace navrhování systémů suché výstavby. Suchá výstavba versus tradiční „mokrá“ výstavba. Nedostatky při projektování konstrukcí suché výstavby. Poruchové stavy konstrukcí suché stavby, jejich příčiny a návrhy řešení.
  2. Systémy suché výstavby z hlediska PO a stavební fyziky

    Anotace: Požárně bezpečnostní zásady projektování konstrukcí suché výstavby, konstrukce suché výstavby a akustika, suchá výstavba - dřevostavby, provětrávané fasády ve spojitosti se suchou výstavbou

Místa a termíny přednášek pro rok 2013:

21. února

čtvrtek

České Budějovice

1 téma

19. března

úterý

Ostrava

1 téma

11. dubna

čtvrtek

Brno

1 téma

18. dubna

čtvrtek

Praha

1 téma

3. června

pondělí

Hradec Králové

1 téma

13. června

čtvrtek

Brno

2 téma

2. září

pondělí

Hradec Králové 2 téma

Přednáší tým odborníků, zástupců výrobců systémů suché výstavby.

V případě zájmu se lze přihlásit přes web stránky oblastních kanceláří ČKAIT nebo přímo na mail: karabinova@cechsv.cz. Počet míst je dle jednotlivých oblastí omezen mezi 60-100 míst.