Podlahové prvky fermacell

Podlahový sádrovláknitý prvek fermacell se skládá ze dvou slepených sádrovláknitých desek fermacell tloušťky 10 mm nebo 12,5 mm. Desky jsou navzájem přesazené, čímž vytvářejí 50 mm širokou polodrážku.

 • Suchá pokládka – bez technologických přestávek, bez dodatečného vnášení vlhkosti (systém suché stavby)
 • Zvýšená ochrana proti hluku
 • Bezpečný podklad pro všechny podlahové krytiny
Základní informace
Technické informace, rozměry, apod..
Zpracování fermacell
Zpracování podlahových
prvků
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství k prvkům fermacell
Brožury PDF
Informační materiály
ke stažení

Technické informace - Podlahové prvky fermacell

Konec s vrzajícími prkny a studenými podlahami: díky podlahovému systému fermacell. Jeho použitím zvýšíte kvalitu bydlení ve Vašem bytu nebo domu. Nejen u příček a půdních vestaveb, ale i když jde o podlahy, fermacell Vám dobře poslouží, doslova na každém kroku - ať je to při stavbě nebo rekonstrukci.

Certifikát ETA 03/006

Podlahové prvky fermacell a jejich systémové varianty můžete použít v nejrůznějších oblastech, jako například:

 • v novostavbách
 • staré zástavbě (při rekonstrukcích)
 • při výstavbě kancelářských a správních budov
 • v oblasti bytové výstavby
 • ve vlhkých prostorách v domácnostech
 • při vyrovnání různých výškových úrovní podlah a vyrovnání nerovných podlah.

Pro účinnou tepelnou izolaci

Zateplená podlaha poskytuje větší komfort! A za pomoci četných variant systému fermacell splníte samozřejmě bez problémů i požadavky nových předpisů na tepelnou ochranu ve vztahu k hodnotám součinitele prostupu tepla pro základní plochy (U ≤ 0,35 W/m²K).

Typ Konstrukce
podlahy
Hmotnost Tepelný odpor
    kN/m² [1/Δ] [m²K/W]
2 E 11 2 x 10 mm
fermacell
0,24 0,07
2 E 22 2 x 12,5 mm
fermacell
0,24 0,07
2 E 13 2 x 10 mm
fermacell
+ polystyrén
20 mm
0,25 0,56
2 E 14 2 x 10 mm
fermacell
+ polystyrén
30 mm
0,26 0,81
2 E 31 2 x 10 mm
fermacell
+ dřevovláknitá
deska 10 mm
0,26 0,26
2 E 32 2 x 10 mm
fermacell
+ deska
z minerálních
vláken 10 mm
0,26 0,31

Pro zvýšení tepelné izolace nabízíme - podle potřeby - podlahové prvky fermacell s nejrůznějšími vrstvami polystyrenových desek:

 • 2 E 13: podlahová deska fermacell (2x 10 mm) + 20 mm polystyrenová deska
 • 2 E 14: podlahová deska fermacell (2x 10 mm) + 30 mm polystyrenová deska

Povrchová úprava:

Na bezesparé podlahy fermacell lze pokládat nejrůznější pochozí krytiny:

 • Textil, PVC
 • Linoleum a korek
 • Kameninové dlaždice
 • Dlaždice z přírodního kamene a z terakoty
 • Parkety

Zpracování podle Návodu na zpracování podlahových prvků fermacell

Pro vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost

Systémy fermacell nabízí rovněž úsporná řešení zvukové izolace u masivních nebo lehkých stropů (dřevěné trámové stropy, vylehčené stropy z dutinových tvárnic). Podle požadavku na izolaci k tomu existují podlahové prvky fermacell s různými izolačními materiály:

 • 2 E 31: podlahový prvek fermacell (2x 10 mm) + 10 mm dřevovláknitá deska
 • 2 E 32: podlahový prvek fermacell (2x 10 mm) + 10 mm tvrdá minerální deska

Se systémovými deskami fermacell bylo například provedeno mnoho zkoušek na nejrůznějších typech dřevěných trámových stropů s výsledkem:
Splňují vysoké požadavky na zvukovou izolaci.
 • kročejová neprůzvučnost: L'n,w = 53 dB
 • vzduchová neprůzvučnost: R'w = 54 dB

Na podlahové prvky fermacell lze pokládat nejrůznější pochozí krytiny:
 • Textil, PVC
 • Linoleum a korek
 • Kameninové dlaždice
 • Dlaždice z přírodního kamene a terakoty
 • Parkety

Nosnost - Zatížitelnost

Zatížení
Hodnoty dovoleného zatížení podlahových prvků fermacell obsahují bezpečnostní koeficient, který zohledňuje použití všech možných druhů podlahových krytin, uvedených v tomto návodu na zpracování. To znamená, že dovolené provozní nebo bodové zatížení platí například i pro keramické povrchy.
Zatížení kolečkovou židlí.
Použijí-li se podlahové krytiny vhodné pro zatížení kolečkovou židlí, je možné použít libovolný podlahový prvek fermacell.

Bodová zatížení
Bodová zatížení (na plochu ≤ 10 cm²) smí zatěžovat podlahovou desku s roztečí min. 50 cm. Vzdálenost od rohu ≤ 25 cm nebo zátěžovaná plocha ≤ 100 cm². Součet všech bodových zatížení však nesmí překročit maximální dovolené zatížení nosné konstrukce!

Další systémové vrstvy pod podlahovými prvky fermacell

 • vyrovnávací podsyp fermacell do max. výšky 60 mm
 • podlahová voština fermacell 30 mm
 • podlahová voština fermacell 60 mm
 • polystyrenová deska PS 20* (20 kg/m³) v max. tloušťce 30 mm (jen pod 2 E 11 a 2 E 22)
 • polystyrenová deska PS 30** (30 kg/m³) v celkové max. tloušťce izol. 70 mm pod 2 E 11 max. tl. 90 mm pod 2 E 22
 • extrudovaná polystyrenová deska (ρ ≤ 33 kg/m³)
≤ 100 mm pod 2 E 11
≤ 120 mm pod 2 E 22

Uvedené vrstvy neovlivňují oblast použití a nemění hodnotu bodového zatížení. Pokud se nekašírované podlahové desky položí na nosný podklad, zvýší se povolené bodové zatížení pro 2 E 11 na 2,5 kN a pro 2 E 22 na 3,5 kN. Oblast použití se v tom případě rozšíří na oblast 3 pro 2 E 11 a pro 2 E 22 na oblast 4.
Další možnosti skladby naleznete v kapitole "Výškové vyrovnání s dodatečnou tepelnou izolací" strana 30.
* PS 20 podle DIN 18164T1
** PS 30 podle DIN 18164T1

Návod na zpracování

Podlahový systém Plus třetí vrstva
(přilepená 10 mm
deska fermacell)
  Oblast
použití
Dovolené
bodové
zatížení
Oblast
použití
Dovolené
bodové
zatížení
2 E 11
2x 10 mm
fermacell
1+2 2 kN 1+2+3 3 kN
2 E 22
2 x 12,5 mm
fermacell
1+2+3 3 kN 1+2+3+4 4 kN
2 E 13
2x 10 mm
fermacell
+ 20 mm
polystyren*
1+2 2 kN 1+2+3 3 kN
2 E 14
2 x 10 mm
fermacell
+ 30 mm
polystyren*
1+2 1,5 kN 1+2+3 3 kN
2 E 31
2x 10 mm
fermacell
+ 10 mm
dřevovlák-
nitá deska
1+2+3 3 kN 1+2+3+4 4 kN
2 E 32
2x 10 mm
fermacell
+ 10 mm
minerální
deska
1 1 kN 1+2 1 kN

* podle EN 13163 EPS DEO 100 kPa