Podkrovní prvky fermacell

  • rychlá montáž díky praktickému formátu 100 x 50 cm
  • jednoduché spojování pomocí systému péro+drážka
  • fermacell zaručuje odolnost vůči vlhkosti
Základní informace
Hlavní stránka - podkrovní prvky fermacell P+D
Zpracování podkrovních prvků P+D
Postup práce s podkrovními prvky
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství k podkrovním prvkům fermacell
Brožury pdf
Informační brožury ke stažení

Zpracování

Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

Před montáží je nutno si uvědomit následující body:
Doporučujeme si předem zjistit, zda je možné čerpat finanční podporu na stavební opatření z programu Zelená úsporám.

Stavební fyzika:
S podkrovními prvky tl. 150 mm splníte požadavek na součinitel prostupu tepla max. 0,24 Watt/(m²/K) dle ČSN 73 0540-2 pro železobetonové stropy. U částečně izolovaných, resp. neizolovaných stropů z dřevěných trámů nebo kombinace izolovaného stropu a šikmé střechy můžete použít izolační materiál s menší tloušťkou. V takovém případě byste se měli poradit s odborníkem z oblasti stavební fyziky.


1.Transport

Prvky P+D v praktickém formátu 50 x 100 cm se bez problému položí na podlahu téměř jakékoli půdy.

2. Pokládání první řady

Prvky se pokládají zleva doprava vedle sebe. U 1. řady se přečnívající pero na podélné straně odřízne.

3. Spojení

Praktické spojení na pero a drážku znamená jednoduché zasouvání jednotlivých prvků. Bez dodatečného lepení a šroubování.

4. Koncové kusy

Koncový kus řady jednoduše přiřízněte pilou ocaskou na potřebnou délku. Zbývající kus je prvním prvkem následující řady.

5. Pokládání zbytku

Zbytkem kusu z 1. řady začnete 2. řadu


6. Pozor

Musíte dodržet přesazení spáry min. 20 cm. (Křížové spáry nejsou přípustné).

7. Konec

Jakmile je plocha položena, je nutno vyplnit okrajové a jiné spáry např. montážní pěnou. Jinak by mohlo dojít ke vzniku tepelných mostů.

8. Pro pozdější výstavbu

Pokud byste později chtěli podkroví přestavět na obytný pokoj, jednoduše na položené prvky nalepte a našroubujte vrstvu sádrovláknitých desek fermacell (postupujte podle aktuálních pokynů pro pokládku).

Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí