Opláštění výtahových šachet systémem Fermacell

Opláštění výtahových šachet

Bylo by zajímavé vědět, jak by reagovali lidé na otázku k čemu je vlastně potřeba opláštění výtahové šachty.

Podle někoho je nové opláštění a náhrada pletiva u starších výtahových šachet otázkou prevence proti úrazům, určitě by se vyskytl i názor, že je potřeba oddělit technologii výtahu od často ne zrovna čistého prostředí na schodišti. Vždyť lepší provozní podmínky prodlouží životnost a zvýší bezpečnost výtahu. Někdo přidá faktor estetiky - opláštěná šachta ve světlé barvě vypadá lépe než starší pletivo s nánosem prachu.

Výtah dnes nepředstavuje pouze technologii a dopravní prostředek, ale i nedílnou součást domu, která dotváří estetický celek a je zajímavým designovým prvkem. Člověk obeznámený s požárními předpisy přidá i protipožární ochranu. Z pohledu majitele je velmi podstatný i faktor bezpečnosti - za bezpečnost a bezpečný provoz výtahu odpovídá právě majitel objektu. A právě na majiteli objektu je, jak k bezpečnostním a provozním rizikům výtahů přistoupí.