Konstrukce stěn, stropů a podlah - Požární a akustická řešení