Navrhování podlah


  • Navrhování suchých podlah je složitý proces, při kterém je nutno posuzovat nejenom akustické a požární vlastnosti konstrukce, ale i statické a tepelně-izolační. Proto doporučujeme se obrátit také na odborníky z těchto oborů nebo na projektanty.
  • Před jakýmkoliv zásahem do původní skladby podlahy se poraďte s odborníky o možném řešení. Ne vše co je původní je zbytečné a nutné odstranit. K určení současného stavu stropu Vám pomůže několik menších hloubkových sond.
  • Doporučujeme pří návrzích pracovat s kompletními systémy, které Vám zaručí funkční a odzkoušenou skladbu s konkrétními vlastnostmi.
  • Firma Fermacell vypracovala řešení pro každý typ stropu, od cihelné klenby po pohledové trámové stropy, pro různé oblasti použití a různé vlhkostní třídy.
  • Technické oddělení Fermacell Vám v rámci svého bezplatného servisu pomůže s návrhem nové skladby podlahy nebo s posouzením Vašeho návrhu.
  • Vyplněním tohoto jednoduchého dotazníku, případně přiložením výkresové dokumentace a fotodokumentace pomůžete technickému týmu Fermacell v rychlé reakci na Váš dotaz.