Sádrovláknité desky fermacell

Fermacell - sádrovláknité desky Stavební biologie
Produkty fermacell splňují požadavky stavební biologie. Podle zkoušek provedených rakouským Institutem pro stavební biologii a ekologii ve Vídni a Ústavem stavební biologie v Rosenheimu přispívají produkty fermacell ke zdravému bydlení.

Suroviny a výrobní postup
Deska fermacell je složena ze sádry a papírových vláken, která se získávají recyklací papíru. Obě přírodní suroviny se smíchají a po přidání vody – bez dalších pojiv – se za vysokého tlaku lisují do stabilních desek, vysuší, naimpregnují prostředkem odpuzujícím vodu a nařežou na požadovaný formát.

Sádra reaguje s vodou, pronikne dovnitř a obalí vlákna. To zajistí vysokou pevnost a tvrdost a také nehořlavost materiálu fermacell.
Díky svému složení je fermacell stavební deskou, protipožární deskou a zároveň je vhodný do vlhkého prostředí.

Stavební deska fermacell neobsahuje žádné látky, které by byly zdraví škodlivé. Protože neobsahuje žádná pojiva, neobtěžuje zápachem a zároveň je tato homogenní deska velmi prodyšná. Stavební desky fermacell vyhovují požadavkům stavební biologie.

Produkt byl testován v Rakouském ústavu pro stavební biologii, který doporučil, aby desky fermacell byly zařazeny mezi stavební materiály vhodné z hlediska stavební biologie.