Sádrovláknité desky fermacell - použití

t_wandplatte_1.jpg

Originální

Mimořádná kvalita fermacellu se osvědčuje při suché výstavbě již léta. Homogenní struktura desek a armování vlákny vedou k tomu, že fermacell je velmi stabilní, snese extrémní zatížení a je univerzálně použitelný. Fermacell je současně stavební i protipožární deskou a deskou do vlhkých místností. To zjednodušuje plánování a logistiku u zákazníka a přináší další výhody z hlediska času a nákladů. Vysoká míra protipožární ochrany a zvukové izolace fermacellových konstrukcí a vysoké mechanické nároky, které na ně lze klást, dávají potřebnou jistotu a přesvědčují architekty, projektanty a investory. Sádrovláknité desky fermacell mohou být upevňovány sponkami nebo šrouby až přibližně 1 cm od hrany, aniž by se odlomily. Vysoká pevnost se projevuje jako jasná přednost fermacellu i u stěn, zatížených různými břemeny. Závěsné skříňky, police atd. lze pevně uchytit i bez spojení se spodní nosnou konstrukcí. Jeden šroub s dutinovou hmoždinkou v desce fermacell o síle 12,5 mm unese zatížení 50 kg.

Pevnostní vlastnosti fermacellu umožnoují dokonce použití těchto sádrovláknitých desek jako nehořlavých nosných materiálů pro dýhy a jiné materiály pro povrchovou úpravu. Jedná se o náročnou alternativu, jejíž konstrukce dosahuje kromě vysoké protihlukové izolace i požadovanou bezpečnost z hlediska protipožární ochrany. Tyto pro praktické použití výhodné konstrukce stěn, stropů a podlah vedou ve spojení s optimální technikou zpracování k úspoře nákladů. Bezproblémové vytmelení dělících spár bez vyztužovací pásky představuje úsporu materiálu a času. Použitím spárovacího lepidla fermacell dochází k další úspoře práce. Spárovací lepidlo fermacell lepí a spáruje zároveň. Lepené spáry i bez jejich podložení nesnižují pevnost desek. Fermacell je kromě toho již ve výrobním závodu opatřen základovou vrstvou a může se proto hned natírat, tapetovat nebo na něj mohou být lepeny obklady. Místnosti jsou rychle připraveny k nastěhování, celkové provedení je hospodárnější.

13a1.jpg

Fermacell desky na výšku místností pro hospodárné montované stěny.
Více jistoty a stability, větší zvuková izolace, lepší ochrana proti požáru. Třídy požární odolnosti od 30 do 120 minut a hodnoty vzduchové neprůzvučnosti až do Rw,R 64 dB. Oblastí použití velkorozměrových desek fermacell jsou především montované stěny s ocelovou nebo dřevěnou nosnou konstrukcí ve správních budovách, hotelech, v obytných a průmyslových stavbách, v nemocnicích, školách atd. Pokud se týče požární ochrany (ČSN 73 08 51 a ČSN 73 08 56), pevnosti (DIN 4103) a ochrany proti hluku (DIN 4109), montované stěny fermacell překračují podstatně požadavky norem a stavebních předpisů. Tím poskytují nejvyšší míru bezpečnosti, aniž by ponechaly stranou hospodárnost. 

Snadná manipulace, hospodárnost, stabilita.
 Malé desky fermacell mají praktický formát 150 x 100 cm o síle 10 mm. Váha desky jen cca 17 kg. Tento snadno přepravovatelný formát se osvědčil zejména při stropních podhledech, při stavbě podkrovních místností, při modernizaci starých budov a na stavbách, kde místní poměry komplikují použití větších desek. Problémy nevznikají ani na úzkých schodištích. Malými deskami fermacell lze bez problému obkládat stropy a šikmé střešní plochy, nepravidelné kouty a mezistěny. Panely a dřevěná obložení upevněná na FERMACELLu mají stabilní, ohnivzdorný a před prouděním vzduchu chránící základ bez potřeby dodatečných nosných konstrukcí. S malými deskami fermacell lze dosáhnout konstrukce s hodnotou požární odolnosti od 30 do 120 minut. S malými deskami je možno rovněž hospodárně postavit dělící stěny, protože formát odpovídá běžné výšce místnosti. 1 x svisle plus 1 x vodorovně = výška 2,50 m.