Ideální podklad

Fermacell aplikace

Fermacell ideální podklad.

Domácí vlhké místnosti, jako koupelny, kuchyně a sprchy v obytných domech nebo hotelích, představují vždy problémové oblasti.

Hospodárné řešení pro vlhké místnosti.

Řada opláštění stěn neodolává střídavému zatížení "sucho - vlhko". Proto vyžadují plochy ve vlhkých místnostech materiál s příznivými difúzními vlastnostmi, který je zároveň stabilní a tvarově stálý. Fermacell je vhodný pro vlhké místnosti a je vždy tím správným podkladem pro obkladačky, tapety a nátěry v domácích vlhkých místnostech. Dokonce i provlhlé. Desky fermacell dosahují po vyschnutí opět své původní stability a pevnosti.

Další zpracování.
Sádrovláknité desky fermacell jsou již ve výrobním závodě impregnovány. Po vytvrdnutí spárovacího tmelu mohou následovat další práce. Dodatečné základové úpravy jsou nutné jen, pokud jsou vyžadovány dodavatelem systému (např. u tenkovrstvé omítky nebo lepidla na obkladačky). Při obkládání je nutno dodržovat návod výrobce obkladaček.

Stěnové desky/obkladačky.
Na fermacell je možno pokládat metodou "tenkého lože" bez problému všechny desky z keramických i umělých materiálů. Všechna v obchodech běžně dostupná disperzní a cementová lepidla obohacená přísadami jsou použitelná. V místech s proudící vodou je nutno použít vodotěsné systémy. Věnujte přitom pozornost předpisům výrobce lepidla pro sádrové stavební desky.

Nátěry.
Pro povrchové nátěry na sádrovláknité desky fermacell je možno použít všechny běžně v obchodě dostupné barvy, např. latexové, disperzní barvy a laky. Minerální nátěry, jako např. vápnité nebo silikátové barvy, se smějí na fermacell aplikovat, jen pokud jsou výrobcem povoleny pro sádrové podklady. U latexových barev je nutné dbát na krycí schopnost. K natírání by měl být používán váleček z umělé hrubě strukturované pěnové hmoty. U hodnotných nátěrů se volí strukturální nebo barevný nátěr. Barva má být nanášena neředěná a minimálně ve dvou vrstvách, aby dobře kryla. Případně je nutné provést zkušební nátěr. U velmi hodnotných povrchů se doporučuje základová úprava pryskyřicovým nátěrem nebo celoplošné přetmelení. Je nutné dodržovat údaje výrobce nátěrových hmot.

Tapety.
Kromě vinylu je možné použít všech druhů tapet - i z hrubých vláken - a běžných lepidel na tapety, bez předchozí základové úpravy. Separační podklad pro tapety je zbytečný. Při obnovování tapet nedochází při jejich strhávání k žádnému poškození povrchu. Separační podklad se nanáší, jen pokud jej vyžaduje výrobce lepidla a pokud jsou používány těžké tapety jako např. vinylové.

Strukturované omítky.
Předpokládá-li se omítání desek fermacell tenkou strukturovanou omítkou (max. 4 mm), je třeba počítat s dodatečným armováním spár páskou skelné tkaniny. Armovací páska se přilepí bílým klihem (klih PVAC) - bez dodatečného spárování. Umělé a minerální omítky musí být podle údajů výrobce