Výroba, materiál a produkty

Výroba materiálu fermacell

Je dobré vědět, že fermacell nabízí "čisté" produkty: k výrobě sádrovláknitých desek fermacell se používají výhradně přírodní materiály. Za vysokého tlaku se z recyklovaného papíru, sádry a vody lisují stavební desky s neutrální vůní. Průběžné kontroly jakosti prováděné vlastními pracovníky, v laboratořích i úředně k tomu pověřenými ústavy pro zkoušky materiálu jsou zárukou trvale vysoké kvality.

Správné přísady do dobrého domácího receptu

Výroba meteriálu fermacell Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje fermacell vysokým podílem makropórů v sádrovém jádru sádrovláknitých desek fermacell. Desky přijímají přebytečnou vlhkost a vydávají ji do suchého vzduchu v prostoru. K tomu přistupuje proporcionální poměr tepelné izolace a akumulace tepla pro rovnoměrné a vyvážené klima v prostoru.

 

Výroba materiálu fermacell

Ekologická etiketa byla již udělena sádrovláknitým deskám fermacell, spárovacímu tmelu, spárovacímu lepidlu a nyní nově i lepidlu na podlahové prvky fermacell. Lepidlo na podlahové prvky přitom bylo podrobeno ekologickým zkouškám, ve kterých bez jakýchkoli problémů obstálo.

Výroba materiálu fermacell Kompatibilita se životním prostředím začíná již v okamžiku výroby sádrovláknitých produktů fermacell, zaměřené na šetrné zacházení se zdroji.