Požadavky na bydlení

Pohodové domy fermacell

Člověk je centrem veškerého úsilí o zdravé bydlení - on je středobodem zájmu státu, institucí, iniciativ, průmyslu, podnikatelů v jednotlivých oborech i projektantů.

Rostoucí znečištění životního prostředí a hektičtější způsob života společnosti vedou člověka stále více k tomu, aby se uchyloval do klidu svého domova - přesně podle známého hesla: "Můj dům, můj hrad.". Tento nový trend - homing - je pokračováním tzv. cocoonigs = zakuklení, známého z počátku 80. let. Člověk ohrožovaný nepřátelským životním prostředím, terorismem a vystrašený zprávami o různých katastrofách se snaží vytvořit si sám pro sebe zdravý a pohodový mikrokosmos, ve kterém se bude cítit příjemně. Ten, kdo se rozhodne stavět, má především v úmyslu vytvořit domov nejen pro sebe, ale i místo, kde své trvalé zázemí najdou i budoucí generace.

V centru pozornosti jsou tedy vlastní čtyři stěny, protože nic nemůžeme z hlediska našeho zdraví ovlivnit tolik, jako vlastní bydlení.

Co jsou pohodové domy?

Pohodové domy fermacell

Každá obytná budova by měla zajišťovat optimální podmínky pro život a tím i ochranu našeho zdraví. To se musí konkrétně projevit v obytném prostoru. Pocit tělesné pohody je totiž velmi důležitým faktorem. Cílem je zabránit nepříznivému vlivu látek, pronikajících do lidského organismu vdechováním, polykáním, stykem s pokožkou nebo zářením. Je třeba zabránit i nepřímým negativním vlivům životního prostředí, přenášeným vodou, půdou a vzduchem. Otázku, zda některý stavební prvek či stavební hmota jsou ekologické, nelze posoudit podle izolovaného produktu, ale je třeba na ni nahlížet v celkovém kontextu.