Fermacell Powerpanel TE

Podlahový prvek z lehkého betonu vyztuženého skelnými vlákny má obzvláště vysokou životnost a odolnost proti vodě.

  • speciální podlahový prvek do mokrých prostorů
  • zpracovává jako běžné sádrovláknité prvky fermacell
  • vhodný pro rekonstrukce a pokládku na dřevěné trámové stropy
Zpracování fermacell
Zpracování Fermacell Powerpanel TE
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství Fermacell Powerpanel TE
Konstrukční detaily
Kostrukční detaily Fermacell Powerpanel TE
Brožury pdf
Informační materiály ke stažení

Zpracování

Fermacell Powerpanel TE - Profi Tip

Skladování a doprava

Prvky Powerpanel se dodávají v ležaté poloze na paletách. Zásadně by měly být skladovány na rovné ploše. Ukládání na hrany může vést k deformaci prvků a poškození hran. Poškozené prvky nesmí být používány. Pokud se stohy desek ukládají na stropy, je nutné si bezpodmínečně ověřit jejich únosnost. Protože desky jsou odolné vůči mrazu i vodě, mohou být skladovány ve volném prostoru. Vzhledem k tomu, že na deskách bude později prováděna další povrchová úprava, měly by být chráněny proti vodě znečištění. Jednotlivé prvky se přenášejí ve svislé poloze. Při práci se doporučuje používání ochranných rukavic. Vrácení dřevěných palet je třeba projednat s prodejcem zboží.

Podmínky na staveništi

Aby práce prováděné na suchých podlahách měly bezvadnou kvalitu, je nutné dodržovat následující podmínky: Powerpanel TE a doplňkové produkty lze pokládat při relativní vlhkosti vzduchu 80 %. Lepení prvků Powerpanel TE musí být z technologických důvodů prováděno při relativní vlhkosti vzduchu 80 % a prostorové teplotě a teplotě materiálu min. +5 °C. Teplota při lepení by měla být vyšší než +10 °C. Hmoty používané pro suchou stavbu se musí aklimatizovat na teplotu prostředí, která se 12 hodin po lepení prvků nesmí výrazně změnit. Nižší teploty a relativní vlhkost vzduchu prodlužují dobu tuhnutí. Vyhřívání prostoru plynovými hořáky může vést ke škodám způsobeným orosením. To platí zejména pro chladné vnitřní prostory se špatným větráním. Je nutno zabránit rychlému šokovému zahřátí.

Pokládka

zpracování Fermacell Powerpanel TE K zamezení zvukových mostů je třeba před pokládáním položit nejprve okrajové izolační pásky, např. fermacell. Podle požadavků na protipožární ochranu se event. použije minerální vlna s bodem tavení 1.000 °C. Okrajové izolační pásky musí oddělit podlahový prvek (vč. podlahové krytiny!) od obvodových stěn.

zpracování Fermacell Powerpanel TEPřečnívající okraj pásků se odstraní teprve po položení podlahové krytiny (viz. schéma pokládání).

zpracování Fermacell Powerpanel TEPoté se podlahový prvek pokládá podle schématu a tím se zabrání zbytečnému prořezu a vyloučí se křížové spáry. Pro první řadu odřízněte u 1. prvku přečnívající polodrážku na příčné a podélné straně. U následujících prvků první řady se však odřezává pouze polodrážka přečnívající na podélné straně. Poslední prvek první řady se nejprve přiřízne na délku a teprve potom se odřízne přečnívající polodrážka, protože zbývající část s přesahem polodrážky se použije jako počáteční prvek druhé řady. Zbývající kus musí mít délku minimálně 20 cm a stejně velké přesazení spáry.

zpracování Fermacell Powerpanel TEPro přířezy doporučujeme použít ruční okružní pilu, nejlépe ponornou, opatřenou pilovým kotoučem z tvrdokovu. U okružních pil se předpokládá, že budou vybaveny odsáváním. Množství prachu se snižuje při použití pilových kotoučů s menším počtem zubů a při práci s nižšími otáčkami.

zpracování Fermacell Powerpanel TEPodlahové lepidlo fermacell se na slepované místo snadno nanáší ve dvou pruzích z balení s praktickým dvojím otvorem. Spotřeba lepidla činí 40 až 50 g nam² (jedno balení vystačí na 20 až 25m²). Jednotlivé prvky je třeba položit a do 10 minut (doba ztuhnutí lepidla).

Desky spojte v místě polodrážky šrouby Powerpanel TE nebo rozpěrnými sponkami 22 mm, umístěnými ve vzdálenosti po 15 cm. Spotřeba upevňovacích prostředků - 20 ks/m². Pro zajištění počátečního přítlaku zatižte podlahové prvky Powerpanel TE vlastní vahou a následně spolu prvky slepte.

zpracování Fermacell Powerpanel TEOd spojení podlahových prvků spojovacími prostředky až do vytvrdnutí lepidla (po 24 hodinách při normálních pokojových podmínkách) nevstupujte na podlahu. Po vytvrzení odstraňte vyteklé lepidlo.

zpracování Fermacell Powerpanel TESpáry jakož i zapuštěné upevňovací prostředky přetmelte plošnou stěrkou fermacell Powerpanel.

Fermacell Powerpanel TE - Profi Tip