Odtokový systém Fermacell Powerpanel TE

Nový systém pro podlahové vpusti není jen podporou bezbariérového bydlení, nýbrž vychází vstříc i architektům a projektantům, kteří hledají moderní ekonomická řešení.

  • pro podlahy v mokrých prostorách
  • nový systém podlahových vpustí
  • pro hospodárná řešení
Základní informace
Technické informace, rozměry, apod.
Zpracování fermacell
Zpracování prvů Powerpanel TE odtokové systémy
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství prvků Powerpanel TE odtokové systémy
Brožury pdf
Informační brožury
ke stažení

Zpracování

Odtokové systémy Fermacell Powerpanel TE - Profi Tip

Montáž systému

Víko balení slouží zároveň jako šablona, pomocí které si lze polohu (vnější obrys a otvor odtoku) sprchového prvku Powerpanel vyznačit.

Varianta 1a:

V této variantě je na úrovni přesahujícího stupně sprchového prvku vytvořena kolem prvku hráz o šířce cca 200 mm z rychlotuhnoucího podsypu. Po cca 6 hodinách schnutí může být provedeno stažení zbývající plochy. Po vyschnutí rychlotuhnoucího podsypu (cca 24 hodin) lze pokládat podlahové prvky Powerpanel TE. Přiříznuté prvky jsou nejprve na přesahujícím stupni bez spáry slepeny a sešroubovány, resp. spojeny sponkami.

Zpracování Fermacell Powerpanel TE odtoková hranaPo vyznačení úmístění sprchového se instaluje korpus odtoku.

Zpracování Fermacell Powerpanel TE odtoková hranaVe výši horní hrany korpusu odtoku je v oblasti sprchového prvku stažen rychlotuhnoucí podsyp a umístěn sprchový prvek

Varianta 1b:

Zpracování Fermacell Powerpanel TE odtoková hranaU této varianty je po usazení korpusu odtoku celá plocha pokryta rychlotuhnoucím podsypem na výšku horní hrany korpusu. Po vyschnutí rychlotuhnoucího podsypu (cca 24 hodin) a pokládce sprchového prvku je zbývající plocha obložena 10 mm silnými izolačními deskami (EPS DEO 150), takže vznikne jednotná úroveň se stupněm sprchového prvku. Na ní jsou pak stejně jako ve variantě 1a pokládány podlahové prvky Powerpanel TE.

Zpracování Fermacell Powerpanel TE odtoková hranaVe výši horní hrany korpusu odtoku je v oblasti sprchového prvku stažen rychlotuhnoucí podsyp a umístěn sprchový prvek

Zpracování Fermacell Powerpanel TE odtoková hranaAby byla dosažena výška stupňovité drážky sprchového prvku, je po ploše umístěna izolace (EPS DEO 150) ve vrstvě 10 mm

Varianta 1a+1b:

Zpracování Fermacell Powerpanel TE odtoková hranaPo položení, slepení a sešroubování podlahových prvků Powerpanel TE jsou plochy natřeny základním nátěrem fermacell a v oblastech napojení umístěn těsnicí systém.

Varianta 2:

Tato varianta je používána v případech, kdy je na sprchový prvek následně pokládán podlahový prvek Powerpanel TE s podlahovým vytápěním nebo jiný, např. cementový potěr. Obě plochy jsou v takovém případě odděleny dilatační spárou. Okrajový přesahující stupeň sprchového prvku je nutno odříznout, následně je mezi plochami umístěna okrajová izolační páska. Oblast spár je utěsněna tekutou fólií fermacell a těsnící páskou fermacell a obdrží při pokládání dlaždic dilatační profil. Další pracovní postupy jsou u obou variant stejné. Na podlahové plochy je nanesen základní nátěr fermacell. Místa napojení kolem sprchového prvku a napojení na stěnu je nyní nutno natřít tekutou fólií fermacell. Do ještě vlhké tekuté fólie je uložena těsnící páska fermacell a přetřena tekutou folií fermacell.

Detaily variant

Zpracování Fermacell Powerpanel TE odtoková hrana

Systémové komponenty

Zpracování Fermacell Powerpanel TE odtoková hrana

Podrobný popis viz příslušenství.

Odtokové systémy Fermacell Powerpanel TE - Profi Tip