Fermacell Powerpanel TE

Podlahový prvek z lehkého betonu vyztuženého skelnými vlákny má obzvláště vysokou životnost a odolnost proti vodě.

  • speciální podlahový prvek do mokrých prostorů
  • zpracovává jako běžné sádrovláknité prvky fermacell
  • vhodný pro rekonstrukce a pokládku na dřevěné trámové stropy
Zpracování fermacell
Zpracování Fermacell Powerpanel TE
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství Fermacell Powerpanel TE
Konstrukční detaily
Kostrukční detaily Fermacell Powerpanel TE
Brožury pdf
Informační materiály ke stažení

Konstrukční detaily - fermacell Powerpanel TE

Prostory zatěžované vlhkostí

Pokud přichází podlaha do kontaktu se stříkající vodou jen občas a krátkodobě (např. v domácím prostředí) postačí, jestliže těsnící systém fermacell použijete pouze v místech okrajových spojů. Celoplošná aplikace tekuté fólie fermacell na podlahu není v tomto případě potřebná.

Vyšší namáhání vlhkostí

Je-li podlahová plocha zatěžována ve velké míře užitkovou vodou, přichází na řadu izolační systém fermacell. Základní nátěr se nanáší válečkem na spodní část sousedících stěn (> 15 cm) a na podlahu. Po 2 hodinách schnutí se tekutou fólií fermacell pomocí štětce ošetří rohový prostor připojovacích spár mezi stěnami a podlahou. Do ještě vlhké tekuté fólie fermacell se vtiskne těsnicí pás a rovněž se přetře ve druhém pracovním kroku tekutou fólií fermacell. Na celou zbývající plochu, kterou je třeba izolovat, se nanesou válečkem dvě vrstvy tekuté fólie fermacell.

Podlahové krytiny

Na Powerpanel TE je možné pokládat nejrůznější podlahové krytiny, které jsou vhodné do mokrých prostor, např. dlaždice (kameninové, z přírodního kamene nebo terakoty), PVC nebo linoleum. Dlaždice lze ukládat do tenkovrstvého nebo středně silného lože.
Jako lepidlo jsou vhodná synteticky zušlechtěná lepidla z práškového cementu (flexibilní lepidla). Spárování dlaždic by se mělo provádět teprve po zatuhnutí lepidla (asi po 48 hodinách). Před obkladem neošetřených ploch se doporučuje provést základní nátěr např. fermacell. Délka hran nesmí u kameninových dlaždic nebo dlaždic z přírodního kamene přesáhnout 33 cm, u terakoty 40 cm. Dlaždice se musí vždy pokládat s otevřenou spárou. Tupé styky dlaždic nejsou přípustné. Okrajové napojení musí být elasticky izolováno.