Fermacell Powerpanel H2O

Cementem pojená lehká betonová deska se sendvičovou strukturou a povrchovými vrstvami oboustranně vyztuženými skelnou tkaninou odolnou proti alkáliím.

  • Trvale voděodolná deska, odolná proti plísním, vhodná také při působení chemických látek
  • Ve vlhkých prostorech domácností není nutné celoplošné hydroizolační těsnění fermacell
  • Jednovrstvé opláštění je dostačující ve funkci podkladu pro lepení keramického lebo kamenného obkladu
Zpracování fermacell
Zpracování desek Fermacell Powerpanel H2O
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství k deskám Fermacell Powerpanel H2O
Konstrukční detaily
Detaily desek fermacell Powerpanel H2O
Brožury pdf
Informační materiály
ke stažení

Konstrukční detaily - fermacell Powerpanel H2O

Dělící stěny

detaily desek fermacell Powerpanel H2ODělicí stěny s deskami Powerpanel H2O Desky Powerpanel H2O o tloušťce 12,5 mm se v oblasti stěn montují na nosnou konstrukci ve vzdálenosti 625 mm. První Powerpanel H2O se našroubuje na sloupkový CW profil, začíná se u otevřené příruby profilu. Na dřevěné stojky je první vrstva desek zpravidla upevňována sponkami nebo hřebíky. Potom se na svislou hranu desky nanese pomocí kartuše silnější vrstva spárovacího lepidla fermacell. Druhý Powerpanel H2O se na jedné straně podloží tak, aby se horní hrany desek vzájemně dotýkaly a aby mezi deskami směrem dolů vznikla klínovitá mezera o velikosti 10-15 mm.

detaily desek fermacell Powerpanel H2ODeska přitom musí být asi o 10 mm kratší než je výška místnosti. Deska se asi 60 mm pod horní hranou upevní pomocí šroubů fermacell Powerpanel na sloupkový CW profil nebo pomocí vhodného spojovacího materiálu (sponky, hřebíky) na dřevěnou stojku. Odstraníme-li podložku, kterou byla druhá deska na jedné straně u země podepřena, přitiskne se tato deska vlastní vahou na první desku. Tím se lepidlo stlačí a spára se utěsní. Upevnění desky probíhá plynule od shora směrem dolů. Při montáži desek lze případně využít také zvedák na desky. I při tomto způsobu montáže je ovšem nutno zajistit, že na spárovací lepidlo bude deskami Powerpanel H2O vyvinut dostatečný přítlak. V tomto případě postupuje upevňování od středu.


Podhledy

V případě podhledů se vzdálenost nosných konstrukcí určí podle uvedené tabulky. Ostatní nosné konstrukce musejí být vyměřeny tak, aby nebyl překročen povolený průhyb 1/500 vzdálenosti nosníků. Nosné konstrukce musejí být vzájemně spojeny vhodným upevňovacím materiálem: v případě dřeva jsou to šrouby nebo křížem přibité hřebíky či sponky, u kovových profilů speciální spojky. Co se týká stropů, je maximální vzdálenost nosné konstrukce 500 mm, deska je upevňována šrouby ve vzdálenosti ≤ 200 mm nebo sponkami či hřebíky ve vzdálenosti ≤ 150 mm.


nosná konstrukce

povolené osové vzdálenosti
spodní konstrukce v mm 1),
jednovrstvé opláštění
do 15 kg/m²

profily z ocelového plechu    
montážní profil CD 60 x 27 x 06 900
nosný profil CD 60 x 27 x 06 1.000
dřevěné latě (šířka x výška) (mm x mm)
základní lať, 48 x 24 700
upevněná přímo 50 x 30 850
  60 x 40 1.000
základní lať, 30 x 50 (2) 1.000
zavěšená 40 x 60 1.200
nosná lať 48 x 24 700
  50 x 30 850
  60 x 40 1.100
1) Osové vzdáleností spodní konstrukce se v případě základních profilů nebo základních latí rozumí vzdálenost zavěšení a v případě nosných profilů a nosných latí vzdálenost os základních profilů nebo základních latí.
2) Pouze v kombinaci s nosnými latěmi o délce 50 mm a výšce 30 mm.

Dilatační spáry (souvislá přerušení konstrukce)

dilatační spáry desek fermacell Powerpanel H2ODilatační spáry musejí být v konstrukcích z desek fermacell Powerpanel H2O v zásadě umístěny tak, aby odpovídaly dilatačním spárám v budově (v hrubé stavbě). Musejí si rovněž odpovídat pohyblivostí. Přitom je třeba dbát na to, aby bylo rozděleno nejen opláštění z desek fermacell Powerpanel H2O, ale také nosná konstrukce.

Dřevěná nosná konstrukce

Přerušení opláštění: Vlivem změny vlhkosti vzduchu se dřevěná nosná konstrukce a opláštění z desek fermacell Powerpanel H2O roztahují a smršťují rozdílně, opláštění proto musí být přerušováno ve vzdálenosti max. 8m(otevřený spoj desek, nesmí být tmelen ani lepen). Toto přerušení by v ideálním případě mělo být realizováno tam, kde nebude vidět, např. u napojení příčky.

Kovová nosná konstrukce

K roztahování a smršťování opláštění z desek fermacell Powerpanel H2O v souvislosti se změnami vlhkosti vzduchu zde navíc přistupují změny délky kovové konstrukce v závislosti na teplotě. Tyto konstrukce tedy musejí být přerušovány dilatačními spárami ve vzdálenostech max. 8m. Konstrukce a realizace dilatačních spár u montovaných stěn s jednoa dvouvrstvým opláštěním jsou znázorněny na obrázcích. Přitom je třeba dbát na to, aby jak v opláštění z desek fermacell Powerpanel H2O, tak v nosné konstrukci bylo vždy zajištěno důsledné přerušení obou stěn. Zároveň je třeba zohlednit požadavky zvukové izolace a protipožární ochrany.

dilatační spáry desek fermacell Powerpanel H2O
dilatační spáry desek fermacell Powerpanel H2O


Příručku Profi-Tip fermacell: Powerpanel H2O pro všechny vlhké prostory stahujte zde (pdf)