Reportáž redakce portálu tzb-info.cz o tom, jak se dělá suchá podlaha s podlahovým vytápěním

Na stavbu pozvala vedoucího redaktora Stavby portálu tzb-info.cz ing. Petra Bohuslávka firma Roberta Patery Stavby 3000 s.r.o., Fermacell experta s mnohaletými zkušeností se systémem fermacell.

Celková rekonstrukce bytu, která zahrnovala i výměnu podlahy, probíhala ve staré dejvické bytové zástavbě. Důraz byl kladen na kvalitu podlahy, ale také na rychlost rekonstrukce a co nejmenší zatížení společných prostor v domě a sousedních bytů hlukem, technologií a nepořádkem, kterému se na žádné stavbě nelze zcela vyhnout. Při výběru podlahy padla volba na suchý systém fermacell, kombinovaný ve skladbě s teplovodním podlahovým vytápěním.

Podrobný popis včetně videa obrazové fotoreportáže najdete na stránkách tzb-info.cz.
Vyrovnávací podsyp fermacell
Vyrovnávací podsyp fermacell
Vyrovnávací podsyp fermacell
Vyrovnávací podsyp fermacell
Pokládka kročejové izolace – dřevovláknitá deska
Pokládka kročejové izolace
– dřevovláknitá deska
Roznášecí vrstva – sádrovláknitá deska fermacell 10 mm
Roznášecí vrstva – sádrovlá-
knitá deska fermacell 10 mm
Systém podlahového vytápění pro suché podlahy
Systém podlahového vytápění
pro suché podlahy
Systém podlahového vytápění pro suché podlahy
Systém podlahového vytápění
pro suché podlahy
Systém podlahového vytápění pro suché podlahy
Systém podlahového vytápění
pro suché podlahy
Příprava podlahových prvků fermacell
Příprava podlahových prvků
fermacell
Pokládka podlahových prvků fermacell 25 mm
Pokládka podlahových prvků
fermacell 25 mm
Lepení podlahových prvků fermacell 25 mm v polodrážce
Lepení podlahových prvků
fermacell 25 mm v polodrážce
Pokládka podlahových prvků fermacell 25 mm
Pokládka podlahových prvků
fermacell 25 mm
Podlahové prvky fermacell 25 mm se pokládají na systém podlahového vytápění
Podlahové prvky fermacell
25 mm se pokládají na systém
podlahového vytápění
Suchá plovoucí podlaha v systému fermacell připravená pro pokládku nášlapné vrstvy
Suchá plovoucí podlaha
v systému fermacell připravená
pro pokládku nášlapné vrstvy
Suchá plovoucí podlaha v systému fermacell připravená pro pokládku nášlapné vrstvy
Suchá plovoucí podlaha
v systému fermacell připravená
pro pokládku nášlapné vrstvy