Na veletrhu Cesty dřeva představil RD Rýmařov nový dům KUBIS 77 Evo - energeticky efektivní typový dům pro dotaci NZÚ 2016

Tiskové konference v pátek 22. ledna 2016 se na veletrhu Cesty dřeva v areálu PVA Letňany kromě zástupců firmy Fermacell, která dodává na rodinné domy RD Rýmařov sádrovláknité desky fermacell, zúčastnili i zástupci všech institucí a firem, podporujících myšlenku trvale udržitelného rozvoje, se kterou je nový dům KUBIS 77 Evo spojen.

Ing. Jiří Pohloudek, obchodní ředitel RD Rýmařov, v úvodu stručně seznámil všechny účastníky konference se základními parametry nového domu: „Zdravý domov pro rodinu, který je ohleduplný k přírodě a který současně ušetří náklady za energie – takový je nový rodinný dům Kubis 77 Evo. Patrový dům o dispozici 5+1 vyniká nejen atraktivní pořizovací cenou - ve standardu s DPH a základovou deskou stojí 3,3 mil. Kč Kč, ale pozornost a zájem veřejnosti bude lákat jeho celkové řešení, velmi nízké tepelné ztráty a výborné energetické parametry.“

Na příkladu domu KUBIS 77 Evo je zcela naplněna filozofie trvale udržitelného rozvoje: konstrukční materiál dřevo, primární energie k vytápění jako kombinace klasického zdroje elektřiny se slunečním zdrojem a jeho akumulační schopností, špičkový řídicí systém, optimalizující vnitřní prostředí domu. Ve výsledku tak vznikl ekologický dům s minimálními ztrátami a optimalizovanou spotřebou. To vše navíc připravené na dotační systém Nová zelená úsporám 2016.

Leták v PDF - nákresy, parametry, podrobnosti o domu KUBIS 77 Evo

Nadace dřevo pro život, jejímž posláním je podporovat spotřebu dřeva jako obnovitelné suroviny osvětou veřejnosti, i na tiskové konferenci RD Rýmařov vyzvala českou společnost k většímu využívání dřeva v každodenním životě jako efektivní cestu v ochraně našeho životního prostředí. Ředitel Nadace dřevo pro život ing. Stanislav Polák ve své prezentaci mimo jiné představil i projekt nazvaný „Stavím ze dřeva, stavím pro život“.

Tento projekt a jeho filosofii jako první podpořily společnosti RD Rýmařov, které spolu se svými partnery Fenix Jeseník, Siemens, Fermacell, Isover a Baumit bezezbytku naplňují využití synergií přírodních sil a schopností člověka hledat řešení úspor energií ve výstavbě rodinných domů na klíč.

Ing. Cyril Svozil, ředitel a majitel holdingu Fenix Group a.s., největšího evropského výrobce elektrických sálavých systémů, představil výhody elektrických topných systémů a poslední výsledky výzkumu tepelného komfortu energeticky velmi úsporných domů. Ty prokázaly, že i v  domech jako je Kubis 77 Evo poskytuje velkoplošné elektrické podlahové vytápění nejhomogennější rozložení teplot v interiéru a tím i maximální komfort obyvatel domu.

Ing. Petr Martinec, MBA, ředitel CPS Siemens prezentoval nový dům Kubis 77 Evo jako automatizovanou domácnost, která zajišťuje nejen tepelnou pohodu, řízenou výměnu vzduchu, větrání a rekuperace, ale také integrace dalších technologií - předpovědi počasí, osvětlení, ovládání multimédií, přístupový systém do různých částí domu a zabezpečení.

Tiskové konference se kromě uvedených reprezentantů firem a institucí zúčastnili i zástupci ČEZ, Lesů České republiky, Ministerstva zemědělství a dalších subjektů. Za společnost Fermacell Praha byl na oficiální premiéře domu Kubis 77 Evo přítomen Ing. Ondřej Dvořák, obchodní ředitel Fermacell pro Českou republiku a Aleš Pechtor, regionální zástupce firmy Fermacell.