Fermacell v konstrukcích nového pavilonu mateřské školy Haas Fertigbau v Mukařově u Říčan

Kdyby se v křížovce objevilo zadání „konstrukční desky pro požárně odolné dřevostavby na devět“, z odborníků by asi se správnou odpovědí neváhal nikdo. Ano, je to fermacell a že to jsou desky vskutku ideální pro požárně odolné dřevostavby, potvrzuje i řada realizaci. Jednou z posledních je nový pavilon mateřské školy v Mukařově u Říčan, realizovaný firmou Haas Fertigbau Chanovice podle projektové dokumentace PilsProjekt, s.r.o..

Kdysi to byla obyčejná vesnice, teď je z Mukařova předměstí Prahy. Nové domy vyrostly jak houby po dešti, přišli mladí lidé, narodily se nové děti. Kapacita nestačila ani po roce 2011, kdy byla po rekonstrukci (dříve technického pravého křídla budovy) otevřena 3. třída. Až do léta 2016 tak měla Mateřská škola Mukařov tři třídy s celkovou kapacitou 72 dětí. To se od nového školního roku změní - stane se tak díky novému objektu, který jako difuzně uzavřenou montovanou dřevostavbu realizovala ze stěnových panelů společnost Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.

Skladba stěn je u školky v Mukařově, podobně jako u ostatních mateřských školek Haas Fertigbau, stejná: v obvodové konstrukci jsou vždy použity sádrovláknité desky fermacell. Důvodem je požadavek na dostatečnou požární odolnost mateřských školek. Obvodové konstrukce mukařovské školky mají třídu požární odolnosti EW 15 DP 2, vnitřní pak EI 15 DP2.

Mukařov

Mukařov

Mukařov

Přízemní novostavba navazuje na stávající areál mukařovské školky a občanům obce a jejich dětem nabídne dvě nové učebny pro 2x25 dětí, výdejnu jídel, kancelář pro čtyři učitelky a technické zázemí. Stavba byla provedena jako nízkoenergetická dřevostavba formou certifikované panelové výstavby. Střešní konstrukce je provedena z dřevěných sbíjených vazníků vlastní výroby. Na novém pavilonu školky je použit certifikovaný systém Haas Fertigbau s atestem na konstrukce DP2, novostavba je navíc s třídou energetické náročnosti “B“ i velmi úsporná.

Součástí dodávky stavby bylo i provedení přípojky vody, STL přípojky plynu, areálového NTL plynového rozvodu, areálových rozvodů splaškové a dešťové kanalizace s retenční nádrží na dešťovou vodu, parkoviště s 20 parkovacími místy, chodníky, oplocení, terénní a sadové úpravy.

Ing. Michal Březnický, vedoucí oddělení halových staveb a staveb občanské vybavenosti společnosti Haas Fertigbau k novému pavilonu uvedl: „V kvalitě stavby se podařilo navázat na výsledky stavby mateřské školy v Chýni z podzimu 2015, což potvrdily i výsledky blower-door testu, který provedl Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha. Přestože se jedná o nízkoenergetickou stavbu, byly naměřené průměrné hodnoty rychlosti výměny vzduchu nso 0,66 h-1 , což jsou hodnoty požadované pro pasivní domy.“