Doporučené konstrukce pro opláštění výtahových šachet

3 S 11
3 S 12
3 S 21 A1
 
3 S 21 A1
 
3 S 31 A1
3 S 01 H2O
3 S 32 AE
3 S 31 A1
3 S 01 H2O
3 S 32 AE