Sádrovláknitá deska fermacell za předsazenými fasádami (provětrávanými/neprovětrávanými) s obkladem

A) zavěšená fasáda tvořená z:

  • vodorovných palubek
    Ukázky realizací:

 

 

  • svislých palubek
    Ukázky realizací:

 

  • jiných fasádních materiálů s dostatečnou ochranou proti kondenzaci vodních par podle ČSN 73 0540 - 4

 

B) provětrávaná zděná stěna silná minimálně 100 mm s vnějším zakrytím desek fermacell:

  1. minimálně 20 mm silnými deskami z tvrzeného polystyrenu
  2. minimálně 40 mm silnými deskami z minerálních vláken, které jsou na venkovní straně dodatečně chráněny difůzně otevřenou vrstvou ssd ≤ 0,2 m