Sádrovláknitá deska fermacell - jako nosný podklad kontaktního zateplovacího systému

Použití desek fermacell v exteriéru (pod přímím vplyvem povětrnostních podmínek) se řídí pravidly Povolení Z-9.1-187 (OG05) pro stěny opláštěné deskami fermacell. Zde je uvedena dlouhodobá ochrana před povětrnostními vlivy viz následující:

 

  1. penetrace desek fermacell
  2. lepidlo pro lepení izolantu na desky na bázi sádry
  3. certifikovaný zateplovací systém s polystyrenem, minerální vatou nebo dřevovláknitou deskou (spojení na sraz + kotvení)
  4. omítkový systém s perlinkovou tkaninou a tenkovrstvou omítkou