Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů systémem fermacell Silentio

Nový podlahový systém fermacell Silentio byl vyvinut ve vývojových centrech Fermacell s cílem výrazně zlepšit kročejový útlum dřevěných trámových stropů v obytných prostorech. Nový akustický systém řeší požadavky na akustiku a přináší optimální a hospodárnou konstrukci pro dřevěné trámové a masivní CLT stropy.

 

Fermacell Silentio se skládá ze čtyř komponentů, z toho tři jsou letošní novinkou v nabídce sádrovláknitých materiálů fermacell:

  • nový podlahový prvek fermacell 2 E 16 (2x10 mm sádrovláknitá deska + 9 mm filc)
  • nové řešení přitížení konstrukce pomocí produktu fermacell Silentio
  • nový akustický profil fermacell
  • sádrovláknité desky fermacell s TB hranou.

Při použití všech uvedených prvků dosahují dřevěné trámové stropy vynikajících akustických parametrů.

 

To ostatně potvrdily i testy ve zkušebně CSI ve Zlíně, kde byly u konstrukcí s podlahovým systémem fermacell Silentio naměřeny výsledky, které výrazně převyšují parametry dosud běžně používaných materiálů. Naměřené hodnoty kročejové neprůzvučnosti dosahovaly pouze 40 dB, podrobná data naměřených akustických hodnot pak uvádí přiložená tabulka.

 


Požadavky na akustiku dle ČSN 73 05 32:
L´nw
(Strop RD)  = 63dB (rodinné domy, chráněná místnost)
L´nw (Strop BD)  = 55dB (bytové domy)

 

S materiály fermacell Silentio jsou stropy dřevostaveb téměř bezhlučné. Nový systém tak posunuje kvalitu dřevostaveb opět o stupeň výš a jeho kvality ocení zvláště výrobci prefabrikovaných dřevěných trámových stropů a zhotovitelé dřevěných trámových stropů na stavbě. Systém je navíc velice dobře využitelný i pro běžné rekonstrukce dřevěných trámových stropů.

 

 

Novinka v nabídce největšího evropského výrobce sádrovláknitých materiálů představuje optimální systémové řešení pro dřevěné trámové stropy. Fermacell Silentio nabízí suchý technologický proces a možnost prefabrikace stropních panelů ve výrobním závodě (Silentio se upevní na stropní panel). Předností je minimální tloušťka skladby, hlavním argumentem je zlepšení kročejového útlumu až o 34 dB (dle skladby konstrukce).

 

Další akustická řešení najdete v aktuálním prospektu: „Požární a akustický katalog fermacell“.