Dialog tvarů a světla u plavecké haly s ohýbanými deskami fermacell Powerpanel H2O

V německém Hildesheimu bylo loni v létě rozšířeno fitness centrum a současně proběhla sanace stávající stavby. Úprava vnitřních prostor byla provedena technologií suché stavby. Plavecká hala s nezaměnitelnou atmosférou byla přestavena pomocí speciálních voděodolných cementovláknitých desek fermacell Powerpanel H2O, které byly zároveň použity pro úpravu stropu s různě zaoblenými tvary.


   

 

Někdo chce dobře vypadat, někdo chce trénovat svaly a jiní chtějí zase něco udělat pro své zdraví. Příliv zákazníků do fitness studií proto neustává. Zákazníky přitahují moderní stroje, odpovídající nejmodernějším poznatkům a technologiím, zajímavé akce, dobrá péče ze strany vyškoleného odborného personálu a příjemné a osvěžující prostředí. A aby zájem neklesal, o to se starají pravidelné investice do majetku a vybavení.


V létě loňského roku tak bylo dokončeno rozšíření fitness a wellness parku Elan v německém Hildesheimu. Jednatelé centra investovali celkem 5,8 mil. €, celková plocha pozemků se rozšířila z 6.000 na 16.000 m2, zastavěná plocha se rozšířila z 2.500 m2 na 5.000 m2. Cílem bylo rozšíření tréninkové nabídky v nových prostorách, nově vzniklo také zázemí se saunami s bazénem a odpočinkovou místností. Současně s novými prostory došlo k sanaci stávajících staveb. Běžný provoz se přitom podařilo udržet bez přerušení.


Úprava vnitřních prostor novostavby, kterou projektoval architekt Dipl.-Ing. Ulf Narten, jednatel společnosti Konzept hoch 3 GmbH v Gehrdenu, okouzluje dialogem tvarů a světla, a odlišuje ji tak od všedních interiérů většiny fitness a wellness studií. Novostavba ctí tradici původní stavby, jejíž koncept také realizoval architekt Ulf Narten. Nezaměnitelná atmosféra vznikla díky neobvyklým detailům, jako je strop z ohýbaných desek fermacell Powerpanel H2O nad bazénem, který je inspirován pohybem vodních vln.

 

   

 


Stavba projektů přístavby byla provedena převážně technologií suché stavby. Podařilo se tak zajistit rychlé uvedení nových prostor do provozu. Pokud jde o tento objekt, hovořila pro technologii suché stavby i možnost nezávislého dělení prostoru. Díky ní může provozovatel v budoucnu provádět přestavby podle potřeby flexibilně a bez vynaložení velkých nákladů. V tréninkových prostorách, které se nedostávají do přímého styku s vodou, se uplatnily sádrovláknité desky fermacell. Mokré prostory stěn a stropů plavecké haly byly kompletně zrealizovány z voděodolných, cementovláknitých desek fermacell Powerpanel H2O. Cementem pojené desky z lehkého betonu se sendvičovou strukturou a oboustrannou výztužnou mřížkou pod krycími vrstvami s alkalicky rezistentní sklovláknitou tkaninou jsou odolné vůči vodě a plísním a mají malý součinitel difúzního odporu (µ= 56).


Jejich vysoká odolnost umožňuje zhotovovat vodou zatížitelné konstrukce, které tvoří ideální podklad pro dlažbu a obklady. Desky odolávají vysokému mechanickému zatížení jako jsou např. nárazy nebo poškrábání. Ceněny jsou i dobré hodnoty zvukové izolace: konstrukce fermacell Powerpanel H2O dosahuje již při opláštění z jedné strany a odpovídající izolaci dutin hodnoty vzduchové neprůzvučnosti 47 dB, při opláštění z obou stran 55 dB.


Speciální vlastnosti fermacell Powerpanel H2O umožňují zpracování desek ve všech třídách namáhání vlhkostí. Desky jsou vhodné pro použití v soukromých sanitárních místnostech nebo wellness prostorách (třída A0), ale i pro konstrukce v saunách a jiných veřejných a pro podnikání určených mokrých prostorách (třída A), a odolávají i chemickému namáhání ve velkokuchyních (třída C). Pokud jde o zpracování a možnost libovolného utváření prostoru, nabízí desky fermacell Powerpanel H2O stejně jako běžné sádrovláknité desky fermacell veškeré výhody technologie suché stavby interiéru. Kromě toho mohou být použity pro tvorbu prostorového designu, jak dokládá strop nad bazénem, provedený ve tvaru vln s různými poloměry.


   

 

Strop nad bazénem – vytváření poloměrů

Požadavkem architekta bylo, aby se ve stropě odrážel obraz vodních vln. Strop nad bazénem má základní plochu 8 m x 15 m a odpovídá přesně velikosti bazénu. Pro účely stavebních úprav byl rozdělen celkem do pěti polí, širokých cca tři metry. Každé pole odpovídá jedné vlně, jejíž tvar připomíná plochou sinusovou křivku. Celý pravoúhlý strop je ukončen světelnými přechody, v nichž je uloženo LED osvětlení, které noří strop do různých barev a má simulovat pohyb vody. Při montáži stropu byla také zohledněna plánovaná vestavba reproduktorů a klimatizace.


Výroba různě velkých stropních poloměrů, jejichž rozsah činí sedm až osm metrů, se podařila za pomoci nosné konstrukce z CW a UW profilů, které byly již ve výrobě předem ohnuty do potřebného poloměru a takto dodány na stavbu. Profily jsou montovány ve vzdálenosti 31,25 cm (polovina rastrového rozměru), aby se dosáhlo zadaného prohnutí a přitom byla zaručena potřebná pevnost. Patrick Pörtner, jednatel společnosti Peter Pörtner Pattensen Akustik- und Trockenbau k tomu říká: „Jedině zmenšením vzdálenosti profilů se nám podařilo dosáhnout potřebné vysoké stability.“


Skutečnost, že desky fermacell Powerpanel H2O jsou vodě odolné, bránila použít postup, který je v technologii suchých staveb běžný – navlhčení desek před ohýbáním. Desky jsou ohýbány přímo nad nosnou konstrukcí a poté jako obvykle upevňovány ve vzdálenosti 20 cm. „Sice by to nebylo nutné, ale chtěli jsme mít jistotu a desky jsme na zadní straně nařízli v trochu menších poloměrech. Usnadnilo nám to zpracování.“, uvedl Patrick Pörtner a dodal: „Používali jsme desky ve standardním formátu 2 m x 1,25 m. Potřebné přířezy a vyfrézování se zpravidla provádělo v závodě zpracovatele a upravovalo se na místě. Vertikální a horizontální spáry byly lepeny dvousložkovým PU lepidlem, který zaručilo vysokou stabilitu spár.“


   

 

Povrchová úprava

Desky fermacell Powerpanel H2O má již z výroby velmi hladký, kvalitní povrch. V případě většiny aplikací by proto stačilo na stěně vytmelit hlavičky šroubů a stykové spáry. V tomto případě však byly veškeré plochy celoplošně vystěrkovány v jakosti Q 3 a poté předány pro výmalbu. „Oceňovali jsme mimořádně hladký povrch desek fermacell Powerpanel H2O. Zjednodušuje to zpracování v případech, kdy jsou na zahlazený povrch kladeny zvýšené požadavky.“, řekl Patrick Pörtner.


Ochrana proti korozi

Veškeré desky fermacell Powerpanel H2O byly na profilech opatřeny antikorozní ochranou podle DIN EN 13964, vhodnou pro vlhké místnosti, stejně tak i šrouby pro desky Fermacell Powerpanel, vyhovující požadavkům na antikorozní ochranu. Fermacell pro tyto účely vyvinul speciální šrouby s odpovídajícím speciálním povlakem. Požadovaná odolnost proti korozi byla potvrzena v rozsáhlých testech, prováděných slaným roztokem. Optimalizovaná ergonomie závitu navíc zajišťuje rychlé uchycení šroubů i bez náročného předvrtávání a garantuje bezpečné uchycení v nosné konstrukci. Kromě toho je možné hlavu šroubu dobře zapustit do desky.


Závěr

Při budování mokrých prostor ve fitness centru se ukazuje, že stavební desky z lehkého betonu fermacell Powerpanel H2O, které jsou mimořádně odolné proti vlhkosti, jsou ideálním řešením. Je možné je snadno a rychle zpracovávat, lze je vystavit vodě a dokonce umožňují neobvyklou úpravu prostoru s obloukovitými stropy. Objekt tak ukázal nové perspektivy klasické technologie suchých staveb.