Fermacell se nadechuje k evropské expanzi

Fermacell se nadechuje k evropské expanzi

Společnost Fermacell čelí velkým výzvám – na jaře 2013 se otevřou nové výrobní kapacity ve Španělsku a v Německu, mění se evropská organizační struktura, změny nastaly i v top managementu společnosti Fermacell GmbH, ambiciózní jsou také plány na růst prodeje sádrovláknitých a cementovláknitých materiálů FERMACELL v celé Evropě. Pohled do zákulisí současného stavu a střednědobé plány na evropském i tuzemském trhu zprostředkovává v rozhovoru ing. Miloš Kincel, ředitel prodeje Fermacell GmbH pro Českou republiku, Slovensko a Polsko spolu s technickým ředitelem Dipl.-Ing.(FH) Jaroslavem Benákem.

 

Tržby celé společnosti Fermacell GmbH se za poslední dva roky zvedly o 10 procent každý rok a nedávno překročily hranici 220 milionů Euro. Jaké příležitosti růstu vidíte v blízké budoucnosti?

 

Jaroslav Benák: "Naše výrobní kapacita byla v poslední době značně vyčerpána, na straně výroby tak bylo málo příležitostí k růstu. Nyní budeme navyšovat kapacity jak pro sádrovláknité, tak i pro cementovláknité výrobky.

 

Ale přesto - rozhodující bude spíš situace na trhu...

 

Miloš Kincel: “Ano a rozsáhlé vnitřní analýzy nám odhalily prodejní potenciál ve všech výrobních segmentech a ve více zemích. Abychom si byli jisti, nechali jsme naše analýzy zkontrolovat poradenskou firmou Boston Consulting Group a ti naše údaje zcela potvrdili."

 

Kde a v jakém rozsahu vidíte příležitosti k růstu?

 

Miloš Kincel: "Velké trhy se suchými systémy jsou v Británii a Francii, potenciál mají i skandinávské země, kde se tradičně staví metodou suché výstavby. Našim cílem je během příštích pěti let výrazně zvýšit celkový obrat. Potenciál pro růst obratu samozřejmě vidíme i v České republice a na Slovensku.

 

Nejsou uvedené plány s ohledem na složitou makroekonomickou situaci v Evropě, včetně naší země, příliš odvážné?

 

Miloš Kincel: “Naše plány nevychází z rozšiřování trhů v cílových zemích, v tomto směru jsme pojali konzervativní přístup. Naše sebevědomí čerpáme z vysoce kvalitních produktů, se kterými chceme získat vyšší podíly na trhu. Ale musíme to pojmout správně - další prodej, který považujeme za možný, nám nespadne do klína, musíme pro něj tvrdě pracovat.

 

Proto ty investice do nových výrobních kapacit ve výši 50 milionů Euro?

 

Jaroslav Benák: "Tady se spojilo několik aspektů: Na jedné straně jsme před dvěma lety původně plánovali pouze rozšíření závodu AESTUVER v Calbe za asi 22 milionů Eur. Vyrábělo se tam od rána do večera, sedm dní v týdnu po několik let a již dávno jsme dosáhli stresových limitů. S menšími opatřeními jsme byli schopni zvýšit kapacitu o 40 procent, což trh okamžitě vstřebal. Tehdy jsme se museli rozhodnout, zda chceme dále růst. To ale vyžadovalo k současným dvěma novou třetí výrobní linku.

 

A proč byl koupen závod ve Španělsku?

 

Jaroslav Benák: "Kapacita v našich závodech na sádrovláknité desky byla vyčerpána na více než 90 procentech a její kompletní vytížení bylo otázkou 2-3 let. V tomto kontextu jsme jako dobrou příležitost vyhodnotili nabídku, kterou jsme dostali v dubnu tohoto roku – šlo o zakoupení již postaveného závodu v Orejo v severním Španělsku. Závod nebyl plně dokončen, protože majitel zbankrotoval. Kompletní nově postavený závod, který jsme delší dobu plánovali, by přitom vyžadoval mnohem více než náklady, které pokryly kupní cenu a nezbytné investice do dokončení.

 

Není Španělsko nevýhodná poloha? Země je uprostřed vážného dluhu a ekonomické krize a obzvláště stavební průmysl je ve špatném stavu.

 

Miloš Kincel: "Chceme dosáhnout přítomnosti na španělském trhu, v současnosti však tady budeme převážně exportní. Závod v Orejo leží na severním pobřeží Španělska a je ideální pro zásobování Velké Británie, skandinávských zemí nebo Francie.

 

Kdy budou nové závody v provozu a jak se nová kapacita projeví v náboru lidí?

 

Miloš Kincel: " Provoz v Calbe a v Orejo by se měl spustit na jaře 2013, tedy téměř současně. Fermacell expanduje a s novou výrobní kapacitou souvisí i růst počtu lidí. Rozšiřování týmu se samozřejmě týká i naší organizační složky v České republice. Už dnes například zaměstnáváme nového projekčního konzultanta, který bude poskytovat poradenství pro architekty, projektanty a stavební firmy v oblasti suché výstavby administrativních a bytových budov.

 

Jaké jsou tedy konkrétní cíle pro český trh?

 

Miloš Kincel: „V pětiletém horizontu chceme prodej našich výrobků zdvojnásobit. Chceme udržet a posílit naše pozice v oblasti dřevostaveb a modulární výstavby, největší růst však čekáme od segmentu suché výstavby jako celku. Tomu se přizpůsobí změna produktové strategie, distribuční politika i marketing. Chceme naše sádrovláknité a cementovláknité výrobky i nadále prezentovat jako prémiový produkt, ale také jako produkt, který je snadno dostupný a který nabídne investorovi, realizační firmě i konečnému zákazníkovi proti běžnému sádrokartonu příležitost „vydělat“, tj. získat za stejné peníze či práci více než nabízí naše konkurence.

 

Jaroslav Benák: „Navážeme na naše dosavadní zkušenosti, kdy vždy s kvalitním výrobkem šel ruku v ruce špičkový servis a poradenství. Rozdíl je samozřejmě ve velikosti trhu – zatímco výrobců dřevostaveb či modulárních systémů jsou v České republice desítky, projektantů a montážních firem pracujících s klasickým „sádrokartonem“ jsou u nás tisíce. A tomu musíme přizpůsobit náš tým, zásobování a další oblasti fungování. Máme však za sebou podporu nejen centrály firmy Fermacell, ale i celé skupiny Xella, do které společnost Fermacell patří.

 

Miloš Kincel: „Při všech plánech a ambicích cítíme pokoru – víme totiž, že náš úspěch je jen odrazem úspěchu našich zákazníků a partnerů. Právě na ně myslíme, když mluvíme o změnách v produktové strategii, marketingu apod. – vždy chceme, aby právě oni byli spokojeni, aby od nás dostávali lepší produkty a lepší služby. Materiály a značka FERMACELL vždy přinášely a přináší konkurenční výhodu a tato zásada bude platit i v dalších letech.

 

Za rozhovor poděkoval Peter Šovčík