Oceněná dřevostavba s materiály FERMACELL v Hesensku nastavuje nové standardy pro dřevěné objekty

SMA Solar Technology staví servisní centrum ze sádrovláknitých desek FERMACELL

Přes všechny rozdíly mají stavby, které získaly v německé spolkové zemi Hesensko cenu "Holzbaupreis Hessen 2011” za špičkovou dřevostavbu, jednu věc společnou – dřevo na nich je na první pohled vidět. Není tomu tak ale u servisního centra pro firmu SMA Solar Technology AG v Niestetalu, které získalo cenu zejména pro své „skryté“ hodnoty. Významnou mírou se o to zasloužily sádrovláknité desky FERMACELL.


Součástí expanze společnosti SMA Solar Technology AG, světového lídra ve výrobě solárních měničů, v závodě Sandershauser Berg blízko Kasselu, byla i výstavba nového servisního centra. Pro firmu kotovanou v rámci německého technologického burzovního indexu TecDAX a subjekt, který se pohybuje v oblasti obnovitelných zdrojů energie, bylo samozřejmé, že vysokou důležitost měla výstavba s nejmenšími možnými dopady na životní prostředí a maximalizace použití recyklovatelných a obnovitelných materiálů. A tak byla nová budova - i když to vzhledem k použití hliníkových prvků na fasádě není patrné - postavena pomocí dřevěných trámů.

 

Přísná protipožární pravidla splněna

Aby bylo vůbec možné postavit budovu v tomto rozsahu, bylo potřeba připravit individuální a integrovaný plán protipožární ochrany, který vedle nástěnných hydrantů a systému sprinklerů musel jasně specifikovat vlastnosti použitých stavebních materiálů. A tady se uplatnily bohaté zkušenosti společnosti Ferrnacell. "S našimi sádrovláknitými deskami jsme mohli splnit všechny požadavky kladené na protipožární ochranu,” říká Dirk Lindner, technický poradce Fermacell a dodává: "Obzvláště důležitá byla ochrana střešní konstrukce. Desky FERMACELL zajišťují, aby byly nosné prvky v případě požáru - i když by selhal systém sprinklerů - odolné po dobu 30 minut, tedy aby představovaly z hlediska protipožární ochrany nehořlavý prvek.“

Porota pro cenu za dřevostavbu “Holzbaupreis Hessen 2011” výslovně ocenila "odbornost a kreativitu, se kterou byl vyvinut a realizován projekt vysoce izolačního a ohnivzdorného pláště budovy s konstrukcí na bázi dřevěných trámů“. Pro rozhodnutí poroty byl tento aspekt důležitější než impozantní objem budovy, celkem 30.000 m² střešního a užitného prostoru, což nastavuje nové standardy v dřevostavbách.

 

Prefabrikováno v „provizorní terénní továrně“

Speciální standardy si taktéž vyžadovaly opatření v konstrukční fázi. Kouzelným slovem v Niestetalu bylo slovo "prefabrikace”. Pro výrobu stěn a střešních prvků (celkem 884 prvků) byla postavena vedle nově budovaného servisního centra – a to při 100 m délky a 20 m šířky samo představovalo poměrně velký objekt - takzvaná “terénní továrna”. Zde byly vyrobeny konstrukční prvky o rozměrech až 15 x 5m, dovybavené okny, střešním pláštěm a vnitřními povrchy, které byly připraveny k nátěru. Ty pak stačilo pouze smontovat. Bez komplikované dopravy na místo, bez uskladnění, bez zbytečných prodlev. Výroba a montáž stěn a stropních prvků trvala pouze čtyři měsíce. "Tento projekt jasně ukazuje, co lze realizovat se sádrovláknitými materiály a jak schopné jsou naše výrobky a výroba,” říká Dirk Lindner na závěr. Servisní centrum SMA prokazuje, že metoda dřevěných trámů, která byla zatím použita v průmyslovém stavebnictví pouze s váháním, je alternativou pro výrobu staveb v pevné nebo lehké konstrukci.

 

 

Prefabrikované stěny a stropy byly vyráběny v dočasném terénním závodě (na fotografii v popředí)