Novinka v sortimentu FERMACELL – podlahový prvek FERMACELL 2 E 35 pro účinný kročejový útlum

Novinka v sortimentu FERMACELL – podlahový prvek FERMACELL 2 E 35 pro účinný kročejový útlum

Nový podlahový prvek FERMACELL 2 E 35 byl vyvinut k zlepšení kročejového útlumu masivních stropů v obytných prostorech, např. u betonových stropů. Novinka nabízí optimální systémové řešení a vyniká minimální tloušťkou skladby. Při použití spolu s 20 mm vyrovnávacího podsypu FERMACELL dokáže zlepšit kročejový útlum až o 31dB!

 

Podlahový prvek se skládá z 2 x 12,5 mm desek FERMACELL a 20 mm tvrdé minerální desky (kašírované). Obě sádrovláknité desky jsou proti sobě přesazeny tak, že vzniká 50 mm široká polodrážka. Prvky se dodávají ve formátu 1500 x 500 x 45 mm a jeden podlahový prvek tak pokrývá 0,75 m2 podlahy. Podlahové prvky se pokládají s převázáním spár. Bližší informace o pokládce lze najít v aktuálním návodu na zpracování podlahových prvků FERMACELL.

 

Kročejový zvuk vzniká chůzí po podlaze nebo nárazy na stavební konstrukci, šíří se konstrukcí do sousedních místností, kde se dále šíří vzduchem. Parametrem je vážená normalizovaná hladina kročejové neprůzvučnosti Ln,w a platí, že čím je její hodnota nižší, tím je konstrukce lepší.

 

Při pokládce na masivním stropu bez dodatečné vrstvy vyrovnávacího podsypu lze při minimální tloušťce prvku (samotný podlahový prvek má pouhých 45 mm) dosáhnout zlepšení kročejového útlumu až o 27 dB. Pokládka přitom probíhá v jednom pracovním kroku a není nutná žádná speciální ochrana proti pošlapání minerální desky. Při pokládce s 20 mm vyrovnávacího podsypu FERMACELL však lze při celkové tloušťce 65 mm snížit hladinu kročejového zvuku až o 31 dB. Realizace probíhá ve dvou pracovních krocích.

 

Pro ilustraci rozsahu míry tlumení novinky v sortimentu podlahových systémů FERMACELL stačí uvést několik základních údajů - normální chůze je ještě zřetelně slyšet při Ln,w = 63 dB, při Ln,w = 43 dB však již nejsou zvuky chůze prakticky slyšitelné. Stačí tak pokles o 20 dB a rušivá chůze se stává neslyšitelnou. Možnosti nového podlahového prvku jsou tak více než dostatečné.

 

Přednosti nového podlahového prvku ilustruje i příklad z praxe: betonový strop v bytovém domě o tloušťce 160 mm a hmotnosti 400 kg/m² dosahuje kročejovou neprůzvučnost Ln,w= 78 dB. Norma přitom požaduje Ln,w= 55 dB při korekci bočních cest 0-2 dB. Při použití podlahového systému FERMACELL 2 E 35 s 20 mm vyrovnávacím podsypem bude Ln,w = Ln,w strop– Ln,w 2E35 + 2dB (kalkuluje se nejhorší možná situace), tj. 78 dB – 31 dB + 2 dB. Ln,w = 49 dB už požadavky normy samozřejmě splňuje.

 

Suché podlahové prvky FERMACELL nabízí systémové řešení různorodých podlahových konstrukcí a díky suchému procesu neobsahují žádnou další škodlivou stavební vlhkost. Rychlost pokládky je tak zaručena – nejsou potřeba žádné technologické prostoje při čekání na vyschnutí potěru. Mezi jejich další přednosti patří i nízká výška, vysoká zvuková izolace a kročejová neprůzvučnost. Realizační firmy ocení i jedinečnou technickou podporu přes zákaznickou linku.

 

Brožura PDF "Podlahový prvek FERMACELL 2 E 35 pro účinný kročejový útlum" ke stažení zde...