Nový přepracovaný prospekt FERMACELL Powerpanel H2O

Rozsáhlý prospekt, podrobně mapující plánování a zpracování cementovláknitých materiálů FERMACELL Powerpanel H20, doznal v novém vydání z jara 2012 řady úprav.

 

Nově se prospekt věnuje kombinovanému opláštění, tj. příčkovým konstrukcím a předstěnám opláštěných kombinací sádrovláknitých desek FERMACELL a cementovláknitých desek FERMACELL Powerpanel H2O. Jde například o sprchové kouty v průběžných příčkách nebo obytné prostory s krbem či tepelným zářičem, kde nelze z důvodu vysoké konstantní teploty použít sádrové desky.

 

Pozornosti by neměla uniknout kapitola 7., věnovaná spárování. Kromě běžně používané techniky lepené spáry jsou zde popsány i alternativní spárovací techniky – např. varianta s přiznanou spárou nebo spára na sraz v kombinaci s armovací tkaninou. Samostatná část je určena popisu dilatačních spár u konstrukcí opláštěných deskami FERMACELL Powerpanel H2O jak s dřevěnou tak i kovovou spodní konstrukcí.

 

Téma ohýbaných konstrukcí bylo také rozšířeno, nově jsou v prospektu například prezentována řešení pro velké poloměry nad 1500mm bez naříznutí desky a malé poloměry 250 mm až 1500 mm pomocí naříznutí desky. S tématem ohýbaných konstrukcí souvisí i další novinka – následně prováděná lepená spára pomocí dvousložkového lepidla.

Kapitola FERMACELL Powerpanel H2O jako nosná deska pro obkladové (klinker) pásky je reakcí na zvyšující se zájem o fasády obložené obkladovými pásky a štípaným nebo umělým kamenem.

 

 

Nový upravený a rozšířený prospekt je dostupný ve formátu PDF zde...