Archiv 2010

Požární zkoušky svislých konstrukcí stavebního systému NOVATOP s deskami FERMACELL prokázaly vynikající požární odolnost těchto konstrukcí

Ve dnech 31. 5. 2010 - 2. 6. 2010 se v autorizované zkušebně společnosti Fires s.r.o., Batizovce (Slovenská republika) uskutečnily požární zkoušky svislých stěnových konstrukcí stavebního systému NOVATOP. Zkoušky byly provedeny na dvou vzorcích: prvním byla obvodová stěna s vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS), masivní dřevěnou stěnou NOVATOP SOLID a sádrovláknitou deskou FERMACELL, druhým nosná stěna s masivní dřevěnou stěnou NOVATOP SOLID, oboustranně opláštěnou 10 mm deskami FERMACELL.

Oba vzorky byly zkoušeny pod svislým zatížením, jednalo se tedy o regulérní proceduru, kde mohly být stanoveny požární charakteristiky odolnosti REI. Oficiální zhodnocení bude předmětem protokolu o provedených požárních zkouškách a především následným zpracováním PKO (klasifikace požární odolnosti). Už nyní však lze konstatovat, že příprava a návrh konstrukcí systému NOVATOP s deskami FERMACELL pro požární zkoušky dopadla na výbornou. Výsledky až o třídu překonaly očekávané předpoklady a co více - zjištěné detaily chování konstrukcí při požárním zatížení posunují dřevěné konstrukce z NOVATOP systému vysoko nad požadovaný rámec. Je zřejmé, že se základními vlastnostmi konstrukcí obvodového pláště (REI 120 DP2) a nosných stěn (REI 60 DP3) může NOVATOP již nyní pohlížet na vyšší cíle. Cíle, které produktovou bázi rozšíří z pole výstavby objektů rodinných domů do dimenze staveb bytových, občanských a průmyslových.