Archiv 2010

FERMACELL předškolákům!

V Krępické ulici ve Wroclawi byla započata výstavba již čtvrté mateřské školy technologií prefabrikovaných dřevěných prvků, jako opláštění byly použity desky FERMACEL. Bude to již několikátá budova mateřské školy realizovaná touto technologií pod dohledem investičního oddělení města - předešlé realizace: mateřská škola v Kiełczowské ulici, v Kurpiovské ulici nebo školka ve Skotské ulici 64b.

Ve Skotské ulici, v sousedství Sdružení škol č. 3 a sportovního hřiště, vyrostla začátkem letošního roku nová mateřská škola s kapacitou pro 150 dětí.

 

Mateřská škola byla postavena jako montovaná dřevostavba z prefabrikovaných prvků. Po převezení na místo výstavby byla z těchto dílců postavena stavba, jejíž půdorys tvořilo písmeno "H". Již během výroby prefabrikátů probíhaly na stavbě přípravné práce nutné pro samotnou realizaci stavby (terénní úpravy, betonáž základů, atd.), což značně zkrátilo dobu výstavby.

 

Poblíž vchodu do mateřské školy (ze Szkocké ulice) jsou umístěny šatny s odděleními pro jednotlivé třídy a kancelářské prostory. V centrální časti stavby, která spojuje obě křídla, se nachází multifunkční sál, a v jednotlivých křídlech se nachází učebny předškoláků. V šesti barevných sálech si mohou děti hrát, učit se a jíst. Z každého sálu mají děti přímé vstupy na toalety a do koupelen. V jednom z traktů se nalézá jídelna spolu se sanitárním zařízením a technické zázemí.


Z bočního vchodu se děti dostanou na hřiště obklopené zelení, na kterém najdou rozličné skluzavky, prolézačky a další hrací sestavy. Aby byla zajištěna bezpečnost dětí, je celé hřiště oplocené a všechny osoby jsou při vstupu do budovy kontrolovány (videofony). Zároveň jsou všechny vnitřní prostory a nejbližší okolí monitorovány.

Zastavěná plocha - cca. 1000 m2
Užitná plocha - cca. 800 m2
Obestavěný prostor - cca. 5000m3

 

Autor projektu a dodavatel stavby:
Konsorcium firem:
Společnost "ANRO" sp. z o.o.
INNOVA - 2 Projektování a investice