Archiv 2010

Systém chráněného komunitního bydlení ATRIO WOOD od zlínské firmy DOMY START s materiály FERMACELL

Systém bydlení ATRIO WOOD byl ve firmě DOMY START ze Zlína vyvinut se základním cílem uspokojit bytové potřeby osob, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a jejichž snížená soběstačnost je způsobena zejména věkem nebo zdravotním stavem a z něj plynoucími zdravotními a sociálními důsledky.

Uvedený systém byl vyvíjen zejména na základě dlouholetých zahraničních zkušeností s bydlením určeným právě pro osoby, kterým, vzhledem k jejich zdravotnímu handicapu, může činit bydlení ve standardních podmínkách určité komplikace. V podobě systému ATRIO WOOD tak vznikl kompilát ze všech pozitivních poznatků, které byly považovány z hlediska technického, ekonomického a především pro tuto klientelu pocitově příjemného za optimální. Úspěšnost tohoto systému byla ověřena na několika již realizovaných projektech - zatím bylo dokončeno celkem pět objektů se 34 sociálními byty ve Zbraslavi u Brna, Čejkovicích u Hodonína, Dyjákovicích u Znojma, ve Sloupu u Macochy a v Němčičkách.

 

Způsob využití a charakter těchto bytů předurčuje, že jejich investorem budou zejména municipality, či nestátní organizace, jejichž aktivity jsou zaměřeny na péči o tyto skupiny obyvatel. Systém ATRIO WOOD představuje sestavu modulového uspořádání libovolného počtu specifických malometrážních bytů v naprosto neomezených kombinacích co do počtu bytů i variability jejich skladeb v prostoru a terénu. Stejně tak, jako je tomu u podobných staveb v mnoha jiných zemích, tyto objekty jsou realizovány jako dřevostavby z materiálů na bázi dřeva. Důsledkem je vedle značné rychlosti výstavby i přijatelná cena této investice, na níž je možno rovněž požádat o finanční spoluúčast formou dotace z příslušného programu na podporu výstavby těchto bytů.

 

Samozřejmosti je plná bezbariérovost jednotlivých bytů i celého bytového domu. Velký důraz byl kladen na minimalizaci provozních nákladů a proto i tepelně izolační vlastnosti bytového domu garantují jejich požadovaný nízkoenergetický standard. Vytápění bytů je řešeno s možností zajištění tepla kdykoliv dle individuální potřeby. Jednotlivé byty jsou vybaveny prostornou koupelnou a kuchyňskou linkou, součástí každého bytu je zahrádka s přímým vstupem z obytné místnosti.

Celá konstrukce je navržena v systému FERMACELL.

Skladba obvodové stěny ve skladbě zevnitř:
FERMACELL sádrovláknitá deska 15 mm, parozábrana, rámová konstrukce 140 mm s minerální tepelnou izolací, FERMACELL sádrovláknitá deska 12,5 mm, kontaktní zateplovací systém 160 mm.
Mezibytové vnitřní stěny jsou ve skladbě:
FERMACELL sádrovláknitá deska 2 x12,5 mm, rámová konstrukce 100 mm s tepelně-zvukovou izolací, FERMACELL sádrovláknitá deska 2 x12,5 mm.
Vnitřní příčky:
FERMACELL sádrovláknitá deska 12,5 mm, rámová konstrukce 80 s tepelně-zvukové izolace, FERMACELL sádrovláknitá deska 12,5 mm.

 

Celkem množství FERMACELL sádrovláknitých desek:
350 m² - 15 mm
1 050 m² - 12,5 mm.

DOMY START, a.s. se sídlem ve Zlíně je společnost, která se zabývá developingem, projektováním a výstavbou dřevěných rodinných a řadových domů. Dále zpracovává vazby, krovy, altány a ostatní tesařské produkty, v neposlední řadě se zabývá výstavbou dřevěných veřejných objektů, jako jsou společenské sály, tělocvičny, apod.