Archiv 2010

Podlahy FERMACELL na Centru ekologické výchovy ve Cvrčovicích u Kladna

Ve Cvrčovicích u Kladna byla prosinci 2009 dokončena výstavba Centra ekologické výchovy za 60 milionů korun, které má pořádat školicí akce a zotavovací pobyty zaměřené na ochranu životního prostředí. Investorem bylo město Kladno, většinu nákladů uhradila Evropská unie. V novém centru jsou na ploše téměř 600 m² použity podlahové prvky FERMACELL ve skladbách 2E11+podsyp50, 2E11+podsyp65 a 2E11+podsyp65+3 roznášecí vrstva.

Pokládku podlah zajišťovala firma Matěj Šimek - Sádrokartony, Zákupy, která je Fermacell Expertem, o dodávku materiálů FERMACELL se postaral Fermacell Partner - obchodní firma Helena Bortlová z Děčína. U skladeb podlah FERMACELL 2 E 11 s podsypem byly použity desky FCEE20 o rozměrech 1500x 500x 20 mm, na části podlah pak byla navíc použita třetí roznášecí vrstva, pro kterou byly použity desky FERMACELL o rozměrech 1500x1000x10 mm. U všech podlah byl součástí skladby i vyrovnávací podsyp FERMACELL tl. 10-40 mm. Stavbu po celou dobu realizace dozoroval za společnost Fermacell aplikační technik Klaus Křeválek.

Stavět se začalo před půl rokem a v polovině prosince byl objekt zkolaudován. Realizátorem byla společnost Skanska, budovu navrhla architektonická kancelář IAV ing. arch. Vavřína Mikoláše z Roztok u Prahy. Celkové finanční náklady vyčleněné v rozpočtu Kladna na tuto akci činily 60 milionů korun, přičemž 85 procent výdajů bylo uhrazeno z evropských fondů a dalších pět procent ze Státního fondu životního prostředí.

Centrum ekologické výchovy představuje pasivní dům, který má nízké nároky na vytápění. Budova s ubytovací kapacitou 35 míst má také vlastní čistírnu odpadních vod, na kterou by v budoucnu mohly být napojeny i okolní rodinné domy. Na severní straně má nové centrum prosklené arkýře, na západní a východní straně terasy a zimní zahradu. Plášť budovy je ze svisle kladených modřínových fošen. Technické zázemí budovy je situováno do suterénu, prostory pro výuku se nacházejí v prvním patře, kde je také administrativní zázemí a jídelna. Druhé patro je celé určeno pro ubytování.

Ve víceúčelovém centru se mají pořádat především zotavovací akce pro děti typu škol v přírodě, dále akce s ekologickou tematikou pro veřejnost či školení a semináře pro pracovní kolektivy soukromých firem i veřejné správy. Některé semináře budou zaměřeny například na snižování spotřeby energií při výstavbě či rekonstrukcích domů.