Archiv 2010

Developerská společnost RD Trutnov realizuje v lokalitě Vlčice u Trutnova výstavbu 12 dřevostaveb

Soubor rodinných domů v obci Vlčice u Trutnova vznikl na základě úzké spolupráce generálního projektanta, developerské společnosti RD Trutnov a dodavatele nosných dřevěných částí, firmy KASPER CZ . Všechny rodinné domy byly koncipovány jako dřevostavba v systému "2x4", kde základním nosným prvkem byl dřevěný hranol 60 x 160 mm, který byl opláštěn z vnější strany deskou FERMACELL tl. 12 mm, která byla ke kostře mechanicky připojena pomocí ocelových sponek.

Z obsáhlého katalogu rodinných domů společnosti RD Trutnov byly vybrány jak přízemní objekty, na které byla následně zrealizována střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků se styčníkovou deskou, tak i vícepodlažní domy, kde byl navržen, vyroben a smontován klasicky vázaný krov, který se výrazným způsobem podílí na tvarosloví podkrovních prostorů. Veškerý statický návrh nosných dřevěných částí objektu, jejich výroba a montáž byla předmětem dodávky firmy KASPER CZ s.r.o. Navazující stavební práce byly provedeny generálním dodavatelem stavby.

 

         
         
         

 

Společnost KASPER CZ s.r.o. se již od roku 1996 zabývá výrobou dřevěných střešních konstrukcí se styčníkovou deskou, střešních vazníků, atypických dřevěných konstrukcí a dřevostaveb. Možnost dodávek stěnových panelů, vycházejících ze systémů FERMACELL, které byly použity při výstavbě nových rodinných domů ve Vlčicích u Trutnova, nabízí i ostatním výrobcům dřevostaveb. Na přelomu roku 2008 přestěhovala dosavadní výrobu do kompletně nového výrobního závodu v Trutnově - Poříčí, kde jsou zároveň lokalizovány i kanceláře. Tento závod patří k nejmodernějším svého druhu v Evropě.