Archiv 2010

Difúzně otevřená konstrukce s deskami FERMACELL VAPOR je součástí dalšího pasivního domu RD Rýmařov

Není žádnou novinkou, že náš největší výrobce dřevostaveb - společnost RD Rýmařov - využívá již několik let v konstrukcích svých rodinných a bytových domů materiály FERMACELL. Z pohledu společnosti Fermacell i jejího zákazníka, RD Rýmařov, je však významným předělem v historii vzájemné spolupráce výstavba pasivního rodinného domu, která byla zahájena v pondělí 9.listopadu 2009.

Konstrukční systém RD Rýmařov je již ve svém standardu nízkoenergetický, investor však požadoval energeticky pasivní provedení. Není to ostatně náhoda - sídlo jeho firmy bylo vůbec prvním domem v pasivním standardu, který byl v České republice postaven. Základem řešení nyní stavěného domu se stal typový dům Kubis Lumio, který díky změnám ve skladbě konstrukcí splňuje parametry kladené na pasivní dům.

Objekt je výjimečný faktem, že pasivní rodinný dům vznikl na základě typového objektu. RD Rýmařov jako největší výrobce dřevostaveb u nás opět potvrzuje pozici lídra a ukazuje, že pasivní domy jsou realizovatelné s typovými projekty, i bez přemrštěných nároků na rozpočet a že jsou dostupné každému, kdo chce bydlet energeticky maximálně úsporně.

 

Čím se tento pasivní dům liší od běžného domu Kubis Lumio? Na první pohled jsou viditelné změny ve velikosti a vnitřním uspořádání, které reflektují individuální potřeby investora - půdorys domu je 13,5 x 8 metrů a proti typovému projektu tak dům narostl do délky i šířky. Díky zvětšení zastavěné plochy narostla i celková užitná plocha domu, která představuje v obou nadzemních podlažích (dům je nepodsklepen) plochu 83,5 m2, celkem tedy 167 m².

 

Méně viditelnou, ale velmi podstatnou změnou pro dosažení parametrů pasivního domu jsou skladby konstrukcí. Zatímco u typového domu má například obvodová stěna tloušťku 265 mm a součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m²K, atypický dům má tloušťku 387 mm a součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m²K. Vnitřní i vnější opláštení všech stěn je podobně jako u typového domu ze sádrovláknitých desek FERMACELL, u pasivního domu jsou však navíc u obvodových stěn využity parobrzdné sádrovláknité desky FERMACELL VAPOR, které jsou součástí difúzně otevřené konstrukce domu.

Obvodová stěna (U = 0,14 W/m²K) má složení:

  1. sádrovláknitá deska FERMACELL 12,5 mm
  2. montážní předstěna s tepelnou izolací z dřevovlákna 60 mm
  3. parobrzdná sádrovláknitá deska FERMACELL Vapor 15 mm
  4. nosný rám s tepelnou izolací z dřevovlákna 120 mm
  5. sádrovláknitá deska FERMACELL 12,5 mm
  6. tepelná izolace z dřevovlákna 160 mm
  7. difúzně otevřený fasádní systém

Výhodou použité difúzně otevřené konstrukce pro energeticky pasivní dům je vysoká úroveň prefabrikace, minimální náklady na vytápění a chlazení, použití ekologických materiálů, rychlost a přesnost výstavby a po předání investorovi vysoký komfort bydlení. Dům odpovídá požadavkům programu Zelená úsporám a díky tomu může investor žádat při jeho výstavbě o státní podporu. Použitá konstrukce navíc neobsahuje žádné stavební prvky, které by byly zdrojem formaldehydů (jako např. OSB desky), deskové materiály FERMACELL jsou nehořlavé s třídou reakce na oheň A2.

 

V pátek 13.11. už proběhla první měření těsnosti blow-door testem s výsledkem n50 = 0,45/h, což je výrazně lepší než požadovaná hodnota n50 = 0,6/h.  Předání investorovu je naplánováno na polovinu prosince 2009 a postup výstavby lze sledovat na stránkách www.rdrymarov.cz.