Archiv 2010

FAGUS Slušovice postavil v Ostravě novou prodejnu sportovních potřeb za tři týdny

O výhodách modulární výstavby jsme na našich stránkách psali už několikrát, dobře známé jsou i dlouholeté dobré zkušenosti firmy FAGUS s materiály FERMACELL. Dalším úspěšným příkladem a názornou demonstrací jedné z hlavních výhod modulárních objektů - tedy rychlosti - svědčí i nedávno realizovaná prodejna sportovních potřeb TOTAL SPORT, kterou FAGUS Zlín dokončil v říjnu 2009 na Mongolské ulici v Ostravě-Porubě.

Budova je umístěna vedle frekventované komunikace mezi Ostravou a Porubou, kterou denně projede až 30 tis. aut, a tak samotný průběh stavby vyvolal velkou pozornost již po zahájení. Zejména rychlost, s jakou na prostranství mezi domy vyrostla nová budova - v podstatě se jednalo o hodiny - způsobila mezi místními obyvateli vlnu zájmu o tento objekt. Stavba samotná od umístění modulů na základy až po finální dokončení a předání majiteli trvala 23 dní.

Objekt splňuje z hlediska hygienického, energetického a požárního (veškeré vnitřní stěnové a stropní obklady jsou ze sádrovláknitých desek FERMACELL v konstrukci Ei 30) náročné požadavky, jaké jsou v současné době kladeny na novou výstavbu. Každý detail stavby byl konzultován s projektantem, který byl důležitou součástí projektu a který připravoval pro investora projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. Podle Martina Tomšů z firmy FAGUS přinesl i v případě prodejny sportovních potřeb v Ostravě dobrý projektant investorovi jak kontrolu nad postupem prací od fáze přípravy stavby až po samotnou realizaci na místě, tak i zajištění koordinace všech profesí, které se v průběhu stavby doplňovaly.