Archiv 2010

Akustický posudek vzduchové neprůzvučnosti montovaných konstrukcí mluví ve prospěch desek FERMACELL

Centrum akustických služeb SONING Praha vypracovalo na základě zadání Fermacell Praha analýzu zvukově izolačních vlastností montovaných stěn s kovovou spodní konstrukcí. Analyzována byla konstrukce se sádrovláknitými deskami FERMACELL a analogická skladba stěn se sádrokartonovými deskami.

Centrum akustických služeb SONING Praha vypracovalo na základě zadání Fermacell Praha analýzu zvukově izolačních vlastností montovaných stěn s kovovou spodní konstrukcí. Analyzována byla konstrukce se sádrovláknitými deskami FERMACELL a analogická skladba stěn se sádrokartonovými deskami. Cílem bylo porovnat parametry obou typů výrobků při srovnatelném konstrukčním uspořádání. U desek FERMACELL byly analyzovány konstrukce s jednoduchým opláštěním z obou stran deskami tl. 12,5 mm a dvojité opláštění z obou stran deskami tl. 12,5 mm a 10 mm. Pro porovnání byly vybrány čtyři SDK konstrukce, které svou skladbou odpovídají nebo se co nejvíce přibližují stěnám FERMACELL (celková tloušťka, rozměr spodní kovové konstrukce, tloušťka minerální izolace). Celkově tak bylo analyzováno šest konstrukcí - dvě s deskami FERMACELL a čtyři se sádrokartonovými deskami.

 

Z naměřených výsledků lze vyvodit následující závěry: Montované stěny FERMACELL ve srovnání s obdobnou skladbou stěn se standardních SDK konstrukcí desek typu GKB/GKF vykazují vyšší hodnoty zvukové neprůzvučnosti. V případě stěn s jednoduchým opláštěním je tento rozdíl až 7 dB, u konstrukce dvojitě opláštěných až 9 dB. Stěny FERMACELL jednoduše opláštěné vykazují hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 48 dB při tloušťce stěny 75 mm a 52 dB při 100 a 125 mm, což jsou v obou případech hodnoty vyšší, než jaké požaduje norma. Tyto hodnoty splňují nároky i na zvukovou izolaci pracovišť pro kancelářskou činnost s přísnějšími požadavky na protihlukovou ochranu (např. vědecká pracoviště). U stěn tloušťky 100 a 125 mm je již zaručena dostatečná rezerva naměřené (laboratorní) hodnoty vzduchové neprůzvučnosti pro předpokládané zhoršení vlivem vedlejších cest šíření zvuku v reálné stavbě.

 

Download