Archiv 2009

Seminář Dřevostavby - řešení závad v Praze dne 6. 10. 2009

Pro zájemce o problematiku závad při realizaci dřevostaveb se uskutečnil 6. 10. 2009 odborný seminář. Téma přednášek byly: Závady z konstrukčního hlediska, z technologického hlediska, z požárního hlediska a zdravotní nezávadnost materiálů.

Program přednášek semináře DŘEVOSTAVBY - ŘEŠENÍ ZÁVAD byl:

 

ZÁVADY DŘEVOSTAVEB Z KONSTRUKČNÍHO HLEDISKA
- Ing. Pavel Kubů - technický poradce Insowool s.r.o.:

 

Hlavní zásady navrhování konstrukcí a staveb ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nová metodika hodnocení spolehlivosti a životnosti těchto konstrukcí a staveb. Vady konstrukcí způsobené podceněním projektové přípravy. Vady konstrukcí způsobené nevhodným prováděním staveb.

 

 

ZÁVADY DŘEVOSTAVEB Z TECHNOLOGICKÉHO HLEDISKA
- Ing. Michal Pánek - Fakulta stavební ČVUT v Praze:

 

Varianty technologií dřevostaveb. Opracování, výroba a spojování konstrukčních prvků. Montáže obalových plášťů. Mokré procesy v dřevostavbách. Nejčastější závady při provádění. Řízení a kontrola kvality dřevostaveb.

 

 

ZÁVADY DŘEVOSTAVEB Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA
- Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze:

 

Skladby obvodových plášťů z požárního hlediska. Požární odolnost dřevostaveb a jejich odstupové vzdálenosti. Řešení únikových cest s přihlédnutím na mezní vzdálenost nechráněných únikových cest. Vliv povrchových úprav vnějších plášťů na radiaci tepla.

 

 

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA NAPADENÝCH BIOLOGICKÝMI DEGRADAČNÍMI ČINITELI (BAKTERIEMI A HOUBAMI)
- Prof.Ing.Richard Wasserbauer, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze:

 

Vliv inhalace bakterielního endotoxinu a vliv plísňových zárodků na vznik tzv. alergického zánětu plic, a také vliv inhalace plísňových toxinů, který přichází v úvahu především při bourání a rekonstrukci stavebních objektů. Návod na snížení rizik při práci v ovzduší zamořeném biologickými degradačními činiteli.