Archiv 2009

Nový softwarový nástroj pro navrhování podlah FERMACELL zvládnou i děti

Pro investory, projektanty, architekty, zpracovatelé a montážníky či výrobce dřevostaveb připravila společnost FERMACELL zcela novou a unikátní pomůcku pro navrhování podlah FERMACELL. Na webových stránkách www.podlahy-navrhovani.cz je možné po přihlášení a definování skladby podlahy, izolací, podlahových prvků a podlahové krytiny snadno a rychle vypočítat návrh vhodné konstrukce s podlahovými prvky FERMACELL včetně kalkulace spotřeby materiálu.

Výhodou nového sofwarového nástroje, určeného jak laikům, tak i odborníkům, je jednoduchý a rychlý návrh podlah, jistota výběru vhodné konstrukce bez jakéhokoliv rizika a komplexnost řešení.

 

Návštěvník webových stránek musí na začátku definovat skladbu podlahy - tedy oblast použití dle zatížení (zde je možno vybrat od obytných prostorů až po administrativní prostory, koncertní sály, divadla a další), výběr podkladu (k dispozici jsou nejčastější typy konstrukcí - např. masivní strop, dřevěný trámový strop .) a výběr charakteru podkladu (v této části se definuje rovinnost podkladu).

 

V části věnované izolacím a podlahovým prvkům software nabídne volbu parametrů dodatečného výškového vyrovnání, úroveň požární odolnosti, akustiky a výběr izolačního materiálu.

 

Třetí kapitola je věnována podlahovým krytinám a návštěvník stránek v ní určí typ ochrany proti vlhkosti, podlahové topení a podlahovou krytinu.

 

V průběhu celého procesu se na pravé straně obrazovky objevuje v řezu celá skladba konstrukce podlahy. Po stisknutí tlačítka "SPOČÍTAT" následuje kalkulace spotřeby materiálu v závislosti na ploše podlahy. 

 

Nástroj pro navrhování podlah je k dispozici zde...