Archiv 2009

Nová požární zkouška obvodové a nosné konstrukce pro dřevostavby FERMACELL + STEICO proběhla úspěšně v polovině července v Lipsku

16. července 2009 proběhla ve zkušebně MFPA v Lipsku (Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH ) požární zkouška obvodové a nosné konstrukce ve skladbě sádrovláknitá deska FERMACELL, I-nosníky STEICO, dřevovláknitá izolace STEICO a sádrovláknitá deska FERMACELL.

Zkouška probíhala v souladu s normou ČSN EN 1365-1 - Nosné stěnové konstrukce a její výsledky opět potvrdily vynikající protipožární vlastnosti materiálů FERMACELL - ukončení zkoušky proběhlo v 85. minutě, přičemž požadavek byl stanoven na 60 minut. Přesné chování konstrukce bylo po celou dobu zkoušky kontrolováno řadou termočlánků.

 

Zkoušená konstrukce tak pokrývá požární odolnosti REI 30 DP2, REI 30DP3, REI 45DP3 a REI 60DP3. Požárně klasifikační osvědčení bude k dispozici v říjnu 2009 a už dnes je podle vyjádření zástupců společnosti FERMACELL možné očekávat další rozšířené aplikace.

 

 

FERMACELL a STEICO jsou v současnosti prvními výrobci, kteří mají požární zkoušku dle EN norem s I-nosníky. Výrobci konstrukcí na bázi dřeva uvítají nejen ekologické materiály - sádrovláknité materiály FERMACELL a materiály z dřevních a konopných vláken STEICO - ale i možnost použití těchto certifikovaných konstrukcí pro nízkoenergetické a pasivní domy.