Archiv 2009

Zdravé bydlení a požadavky na zdravé domy

Každá obytná budova by měla zajišťovat optimální podmínky pro život a tím i ochranu našeho zdraví . To se musí konkrétně projevit v obytném prostoru. Pocit tělesné pohody je totiž velmi důležitým faktorem. Cílem je zabránit nepříznivému vlivu látek, pronikajících do lidského organismu vdechováním, polykáním, stykem s pokožkou nebo zářením.

Více na stránkce Zdravé bydlení