Archiv 2009

Vychází nová brožura "Montované stěny FERMACELL - Podklady pro projektanty"

Na 80 stranách a 13 kapitolách se mohou projektanti, architekti, ale také montážní firmy a další firmy zpracovávající suchou stavbu seznámit s charakteristickými vlastnostmi desek FERMACELL, s jejich skladováním, montáží, způsoby povrchové úpravy a zkušebními doklady a zvláštními konstrukcemi FERMACELL.

Podrobně jsou zpracovány stěnové konstrukce FERMACELL s ocelovou i dřevěnou spodní konstrukcí, samostatné kapitoly jsou věnovány napojení, vestavbám dveří, opláštění podhledů a stropů sádrovláknitými deskami FERMACELL.

 

Na závěr nechybí informace o upevnění zátěží na montážních stěnách FERMACELL, požární ochraně těmito deskami a servisních službách pro suchou výstavbu. Předkládaný návod o nenosných montovaných stěnách FERMACELL je určen pro odbornou veřejnost a platí společně s odpovídajícími stavebně technickými informacemi a dalšími podklady o materiálech FERMACELL. Návod zahrnuje techniky a zkušenosti z praxe a odpovídá nejnovějšímu stavu zpracování materiálů FERMACELL.

 

Download