Archiv 2009

6,5 kWh/m²! Projekt "Green Offices" ve švýcarském Givisiezi překonává v otázkách spotřeby energie veškeré rekordy

foto: ©photo minergie-cuendet

Pod vedením architekta Conrada Lutze byla ve freiburském Givisiezi postavena kancelářská budova "Green Offices", která je průkopníkem v oblasti ekologické výstavby. Při volbě vnitřního obkladu obvodových stěn vsadil architekt na sádrovláknité desky FERMACELL.

Kancelářská budova postavená jako energeticky pasivní objekt není ve stavebnictví rozhodně nic všedního. Důsledné použití přírodních a trvalých stavebních materiálů zaručuje optimální energetickou bilanci: Protože hlavním stavebním materiálem je dřevo, bylo možno snížit spotřebu energie oproti železobetonovým stavbám na třetinu. Kromě toho splňuje budova, na jejíž výstavbu byly v interiéru i exteriéru použity výhradně přírodní materiály neškodné pro člověka i pro přírodu, ekologické požadavky osvědčené etiketou "Eco".

 

 

Díky novým technologiím je spotřeba budovy "Green Offices" na pouhých šesti procentech tepelné energie a na deseti procentech spotřeby pitné vody oproti srovnatelným budovám s tradiční technologií stavění. Každý detail této téměř kvadratické budovy je promyšlený a "ekologický", aniž by tím utrpěl komfort bydlení. Suchá WC snižují spotřebu vody, vytápění je ekologické pomocí dřevěných pelet, vysoká okna s trojitým zasklením a individuální možností přistínění brání rychlému vyhřátí vnitřních prostor. Optimální souhra přírodních stavebních materiálů - dřevo, FERMACELL, hliněné cihly atd. - zaručuje vynikající klima místnosti. Za tyto ukazatele, které udávají nový směr v oblasti dlouhodobého stavění, obdrží "Green Offices" jako první kancelářská budova ve Švýcarsku postavená dle standardů energeticky pasivního objektu etiketu "Eco". Architekt Conrad Lutz byl za tento projekt vyznamenán cenou "Watt d'Or".

Při těžbě dřeva pro konstrukci podlah a stěnových prvků byl dodržen měsíční kalendář, takže dřevo lépe vysychalo. Dřevo použité na fasádu vytěžené v lesích kolem Freiburgu bylo ošetřeno přírodními prostředky proti povětrnostním vlivům. Dělící příčky uvnitř této téměř kvadratické stavby jsou vyzděny z nepálených hliněných cihel. Jejich hořčicově žlutá barva dobře ladí s bílou nosnou konstrukcí stropu a červenohnědě zbarvenou podlahou. Půdorys objektu je přibližně čtvercový, což umožňuje minimalizovat tepelné ztráty a zvýšit pasivní využití sluneční energie. Vysoká úzká okna s trojitým zasklením mají bílé ostění široké 30 cm. Toto přirozené zastínění zabraňuje příliš rychlému vyhřátí vnitřních prostor v létě, kromě toho jsou okna vybavena stórami, které umožňují individuální přistínění. Předepsaná odolnost nosné konstrukce a protipožárních úseků proti ohni je 30 minut. Pro schodišťový prostor platí REI 60/EI 30 (nbb), což splňuje dřevěná konstrukce s nehořlavým obkladem. Tři podlaží tvoří vzhledem k otevřenému atriu jeden protipožární úsek. Dalším požárním úsekem jsou parkovací prostory a technické místnosti v přízemí.

Dnes už by se nemělo stavět jinak!

V interview hovoří architekt Conrad Lutz o své motivaci stavět úsporně, o výzvách při projektu "Green Offices" a o inovačních řešeních, která přispěla ke zdaru tohoto prestižního projektu.

 

Pane Lutzi, již více než 30 let stavíte s ohledem na životní prostředí. Co Vás k tomu vede?

 

Zhruba v roce 1973, v době první ropné krize, jsem se poprvé začal zajímat o téma ekologických staveb. Tenkrát jsem se začal vyrovnávat s tím, že budovy s lepší izolací přispívají ke snížení spotřeby energie. V popředí stála především myšlenka hospodárnosti.

 

Dnes překonává Váš projekt "Green Offices" v otázkách spotřeby energie veškeré rekordy.

 

Ano, zákonné minimum spotřeby je dnes 80 kWh/m2, nízkoenergetický (NED) standard je 38 kWh/m2 a nejnovější limit dosáhl 25 kWh/m2. Tato budova však spotřebuje jen cca 6,5 kWh/m2!

 

Proto je také první správní budova s přídomkem NED "Eco". Co bylo podnětem pro tento ambiciózní projekt?

 

Chtěli jsme podat důkaz, že je možné skloubit ekologii a energetickou efektivitu, aniž by to bylo drahé. Tato stavba stála oproti tradiční stavební technologii o 20 procent méně - ukázali jsme tedy, že úspornému stavitelství už nestojí v cestě žádné překážky. Naopak: dnes už by se vlastně ani nemělo stavět jinak!

 

Jak jste tohoto cíle dosáhnul?

 

Nejdůležitějším aspektem je kombinace ideálních stavebních materiálů. Proto jsme zde pracovali hlavně s materiály z dřevozpracujícího průmyslu, neboť dřevo má nejmenší podíl na šedé energii. V souhře s inteligentními stavebními materiály - jako je např. FERMACELL - jsme dosáhli nejen optimální energetickou bilanci, ale i vynikající klima v místnosti. Mám jednu ze svých kanceláří i v této budově a mohu Vám říci: klima je tady excelentní!

 

Jaké jsou Vaše zkušenosti s FERMACELLEM?

 

FERMACELL má mnoho ověřených předností, máme s ním zkušenosti již více než 20 let. Tato deska je například tenká a velmi pevná - ideální pro konstrukci bez parotěsné zábrany. FERMACELL navíc výborně funguje v souhře s ostatními materiály. V jsme mohli bez problému použít například přírodní hliněnou omítku. Proto budeme pro podobné projekty používat FERMACELL i v budoucnosti.

 

Můžeme Vám gratulovat k ceně "Prix Watt d'Or". Co pro Vás takové vyznamenání znamená?

 

Je to hezké uznání a také pocta. Pomalu se ukazuje, že ve společnosti existuje porozumění pro úsporné stavební technologie - i velcí investoři uvažují u svých stavebních projektů velmi dlouhodobě. Máme radost z úspěchu a vidíme, že jsme na správné cestě.

 

Cenou "Watt d'Or" vyznamenává švýcarský Spolkový úřad pro energii (BFE - www.bfe.admin.ch) již dva roky nejlepší výkony v oblasti energetické efektivnosti. Vedle ocenění pro úspornou architekturu se ceny udělují za zvláštní výkony v oblasti energie také v kategoriích "Společnost", "Energetická technologie", "Obnovitelné energie" a "Mobilita". Cena "Watt d'Or" platí jako pečeť kvality pro excelentní energetické produkty. Za vyznamenáním stojí myšlenka podporovat technologie budoucnosti a propagovat energetické inovace. Laureáti obdrží obrovskou skleněnou sněhovou kouli od Schneekugelmanufaktur Erwin Prezy z Vídně a možnost prezentovat své projekty na veřejnosti.