Archiv 2009

Program seminářů FERMACELL v roce 2009

Chcete se stát FERMACELL EXPERTEM? Přihlaste se na školení, které je jednou z podmínek vstupu mezi odborníky podporované a doporučované firmou Xella Trockenbau-Systeme pro montáž produktů FERMACELL! Certifikát ze školení navíc umožňuje provádění montáží protipožárních konstrukcí FERMACELL dle zák. 246/01 Sb.. Kromě Osvědčení o proškolení na systémy suché výstavby FERMACELL obdržíte po absolvování školení i pracovní oděv. Školící semináře budou probíhat v akreditovaných školících střediscích na celém území České republiky a jejich výstup - certifikát - bude dokladem, že firma a proškolená osoba mají plnou kompetenci k práci s protipožárními konstrukcemi FERMACELL.

Více na stránce Školení a semináře