Archiv 2009

Semináře 'Dřevěné konstrukce v současnosti' a 'Nové technologie v dřevostavitelství-produkty, prefabrikace, energetická eficience a architektura ve dřevě'

Semináře se věnují možnostem využití dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavebních konstrukcích a jsou určeny stavebním inženýrům, technikům a architektům z projekční i výrobní sféry či investorům ze soukromého i veřejného sektoru. Na akcích nebude chybět ani prezentace materiálů FERMACELL.

Ve čtvrtek 14. května proběhne v rámci oslav 160. výročí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a pod záštitou děkana Stavební fakulty Doc. Ing. Aloise Materny, CSc., MBA. v Ostravě-Zábřehu seminář Dřevěné konstrukce v současnosti.

 

Seminář je určen pracovníkům projekčních kanceláří, stavebních firem, úřadů i odborných škol příslušného zaměření. Na semináři budou na diskutovány následující otázky:

  • se zavádění nových evropských norem do oboru dřevěných konstrukcí
  • příklady realizací dřevěných konstrukcí v bytové i občanské výstavbě
  • problematika modelování prvků a spojů dřevěných konstrukcí pomocí moderních výpočetních systémů
  • požadavky požární ochrany na dřevěné konstrukce
  • požární odolnost prvků a spojů dřevěných konstrukcí podle nových evropských norem
  • vady a poruchy dřevěných konstrukcí.

Na akci nebude chybět ani prezentace materiálů FERMACELL.